BioMar Retention Technology

Om Biomar Retention Technology

FISKEFÔRETS VERDI er tradisjonelt satt med utgangspunkt i kjemisk sammensetning, men det er utallige samspill mellom prosess og råvarer som påvirker pelletkvalitet. Fôr av ulik fysisk kvalitet har ulike effekter i fiskens næringsopptak og -utnyttelse.

Fokus på pelletkvalitet er økende i industrien, ikke minst pga. bulktransport samt større og mer avanserte utfôringssystem. Etter hvert har krav til fôr blitt mer spesifikke både når det gjelder krav til robusthet ved håndtering og økt ytelse i fisk, samtidig som stadig nye råvarer introduseres i reseptene. Sammen har dette ført til behov for en mer systematisk tilnærming til pelletkvalitet, -struktur og effekter i fisk.

Optimal kvalitet for redusert tap i utfôringssystemer er ikke nødvendigvis det optimale fôr for høy ytelse i fisk.

GJENNOM BIOMAR RETENTION TECHNOLOGY fokuserer BioMar på maksimal retensjon av næringsstoff fra råvarene via fôr til fisk ved å finne optimal balanse mellom fôrets robusthet ved håndtering, høy retensjon av næringsstoff og god tarmhelse.

BRT tar også hensyn til at artene har ulike behov både mht. råvaresammensetning, pelletkvalitet og fordøyelse. Mindre fôrsvinn i form av støv og knus eller ufordøyd fôr vil øke bærekraften i næringen, samt øke inntjeningen ved mindre tap i de ulike trinn i produksjonskjeden fra råvare til slaktet fisk.

BRT er en kontinuerlig og systematisk prosess for å øke kunnskapen om ernæring i relasjon til teknologi, produksjonsprosess, råvarer og pelletkvalitet. Vi bygger ny og integrert kompetanse om de ulike samspill mellom disse områdene. Det meste av BRT materiell er fra interne FoU forsøk (Sixten & Hillestad).

Samarbeidspartnere

BioMar har i mange forsøk med fokus på pellet kvalitet og/eller multivariate analyser og eksperimentelt design samarbeidet med Nofima, Sintef, Tel-Tek og UiB. I nye prosjekt samarbeider BioMar bla med KU, AU, Food Science, Foulum og DTU AQUA.