Quick 
ytelsesforsterker

Fakta om krill

Krillen i Antarktis er tilpasset ekstremt lave sjøtemperaturer. Den har umettede, langkjedete omega-3 fettsyrer som holder fettet flytende ved lave temperaturer. Krillens omega-3 er meget rik på fosfolipider, som tas effektivt opp i laksens cellemembraner og gir et høyere innhold av omega-3.

Bærekraftig

I likhet med BioMar er Aker BioMarine dedikert til bærekraft.

Vi kan garantere at krillen som inngår i Quick høstes på en ansvarlig måte under streng vitenskapelig overvåkning. Selv om krill er en naturressurs som finnes i rikelige mengder, blir denne ressursen fanget i en uberørt og skjør natur der den spiller en vesentlig rolle i matkjeden.

Sertifisert

BioMar og Aker BioMarine er viktige støttespillere og sponsorer til AWR, Antarctic Wildlife Research Fund, som finansierer og fremmer forskning for å sikre økosystemet i Antarktis.

All fangst av krill er MSC-sertifisert og fiskefartøyene som Aker BioMarine opererer i Antarktis er spesialutformet for å bevare høy ernæringsmessig kvalitet under behandlingen av krill om bord på skipene.