blogg / nyheter

Første trainee-samling

Livet som trainee i BioMar er variert og mangfolding. I tilegg til å jobbe i BioMar i det daglige, deltar alle på 4 samlinger sammen med de andre seafood-traineene. Tidligere i høst var Iselin og Eskil på første samling på Solstrand Hotell.

Her kan du lese omhvordan Iselin og Eskil opplevde sin første trainee-samling.

I forbindelse med NCE Seafood Cluster sitt Seafood-Trainee program som vi er en del av, har vi vært på vår første av fire trainee-samling. De fire samlingene går over 2-3 dager og har tema som skal gi innsikt i sjømatnæringens verdikjede, forskning og innovasjon, sirkulær økonomi og nye verdikjeder. Den første samlingen ble holdt på Solstrand Hotell (med godt overholdte smittevernregler), i starten av september.

"Verdikjeden" var første tema ut og her fikk vi innsikt og kunnskap om verdikjeden innenfor både oppdrett og fiskeri. Fiskeridirektoratet presenterte sin rolle og mandat, og Havforskningsinstituttet presenterte forskningsområder og luseutfordringene i oppdrettsnæringen. Som en del av verdikjeden står bærekraft sentralt og er særlig viktig for unge forbrukere. Her presenterte Lerøy hva de gjør for bærekraft og hvordan oppdrett og fiskeri er sammenlignet med andre næringer.

Benchmark Genetics ga oss et fint overblikk over hva som skjer innenfor avl- og genetikk og hvor viktig dette er for videre fiskehelse, velferd og produksjon. På grunn av Covid-19 fikk vi ikke dratt på anleggsbesøk som planlagt, men Bremnes Seashore kom til Solstrand og presenterte produksjon i settefisk- og sjøanleggfasen. Bremnes Seashore tok oss også med på en digital omvisning på slakte- og pakkeanlegget deres.


På samlingen gikk vi også igjennom en rekke andre tema og vi hadde vårt første møte med de andre traineene i de andre sjømatbedriftene. Totalt er vi 24 traineer med bakgrunn fra økonomi, teknologi og biologi. Sammensetningen av tverrfaglig kompetanse var kanskje noe av de vi satte mest pris på, ved siden av et faglig godt program. Det var innholdsrike dager og vi ser med det frem til de neste samlingene og tema som vi ikke har så mye erfaring med fra studiet!