BioMar ogłasza Ambicje 2030

W związku z dzisiejszą publikacją Raportu Zrównoważonego Rozwoju 2020 BioMaru, ogłaszamy nasze Ambicje 2030. Składamy obietnicę naszej planecie i jej mieszkańcom, wyznaczając ambitne cele, które mają pomóc w odbudowie naszego środowiska, umożliwiając jednocześnie rozwój ludzkości. Dwa kluczowe obszary, na których chcemy się skoncentrować, wiążą się ze zmniejszeniem wpływu pasz dla akwakultury na środowisko, natomiast trzeci dotyczy budowania potencjału w naszych społecznościach.

 

"Ludzkość obciążyła naszą planetę i przekroczyła jej granice. Musimy wykraczać poza zrównoważony rozwój i wprowadzać innowacyjne rozwiązania, które odnowią planetę, jednocześnie wspierając jej mieszkańców. Dlatego właśnie wprowadzamy w życie ten ambitny plan" - powiedział Carlos Diaz, Dyrektor Generalny Grupy BioMar.

 

W związku z dzisiejszą publikacją Raportu Zrównoważonego Rozwoju 2020 BioMaru, ogłaszamy nasze Ambicje 2030. Składamy obietnicę naszej planecie i jej mieszkańcom, wyznaczając ambitne cele, które mają pomóc w odbudowie naszego środowiska, umożliwiając jednocześnie rozwój ludzkości. Dwa kluczowe obszary, na których chcemy się skoncentrować, wiążą się ze zmniejszeniem wpływu pasz dla akwakultury na środowisko, natomiast trzeci dotyczy budowania potencjału w naszych społecznościach.

 

Plan obejmuje trzy kluczowe obszary: Climate Action, Circular & Restorative oraz Enable People, a każdy z nich ma kilka konkretnych celów i założeń. Ambicje 2030 są zgodne z opartymi na podstawach naukowych rozwiązaniach w zakresie odbudowy środowiska oraz prognozach wzrostu sektora akwakultury do roku 2050.

BioMar wyznacza weryfikowalne cele oparte na nauce poprzez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Nasze cele dotyczące redukcji emisji są zgodne z “Business Ambition for 1.5°C”, dzięki czemu BioMar osiągnie zerową emisję netto nie później niż w 2050 roku. Pasze dla akwakultury to znaczna część śladu węglowego pochodzącego od hodowli ryb i owoców morza. Naszą ambicją jest zmniejszenie śladu węglowego na tonę produkowanej paszy o jedną trzecią do 2030 roku, w porównaniu z rokiem 2020.

BioMar zobowiązuje się, że do 2030 roku 50% surowców będzie miało charakter obiegowy i regenerujący zarówno dla planety, jak i dla ludzi. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki innowacjom i zrównoważonemu pozyskiwaniu surowców, we współpracy z partnerami z naszego sektora, i prawdopodobnie na nowo zdefiniuje tradycyjne składniki pasz dla akwakultury.

Większy nacisk kładziemy również na ludzi - od pracowników i społeczności lokalnych, po rozbudowaną sieć dostawców. Kategoria Enable People będzie koncentrować się na budowaniu potencjału poprzez nasze zobowiązanie do wspierania 100 000 osób rocznie do 2030 roku. Inicjatywy te mają mieć dalekosiężne skutki na całym świecie i będą wspierać budowanie odpornych społeczeństw.

"Nowe ambicje mają pozytywnie wpłynąć na ślad ekologiczny i społeczny naszych pasz. Przyniosą one hodowcom bezpośrednie korzyści, na przykład dzięki dodatkowej redukcji emisji dwutlenku węgla w ich własnych hodowlach" - mówi Vidar Gundersen, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Grupie BioMar.

W 2015 roku Grupa BioMar wprowadziła życie swój pierwszy w historii pięcioletni globalny program poprawy zrównoważonego rozwoju. W naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2020 podsumowujemy jego główne założenia - z 13 ambitnych celów, jakie sobie wyznaczyliśmy, udało nam się osiągnąć 9. Praca ta stworzyła fundament, na którym zbudowano nowe Ambicje 2030.

"Wierzymy w przejrzystość i nawet jeśli niektóre cele mogą wydawać się zbyt ambitne, staramy się mierzyć wysoko i raportować, co udało nam się osiągnąć, a czego nie. Wierzymy w zrównoważoną przyszłość sektora akwakultury i cieszymy się, że nadal możemy promować istotne zmiany", podsumował Carlos Diaz.