Firma BioMar osiągnęła średni pięcioletni współczynnik FIFO poniżej 1:1

Stosowanie innowacyjnych składników i lepsze wykorzystywanie okrawków ryb pozwoliło BioMarowi osiągnąć średni pięcioletni współczynnik FFDR (Forage Fish Dependency Ratio) dla zużycia surowców na poziomie 1:1 lub niższym. Jest to jedna z wielu informacji, jakie znaleźć można w naszym najnowszym Zintegrowanym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju za rok 2019.

 

„Osiągnięcie świetnego FIFO każdego roku wydawało się mało prawdopodobne, zważywszy na dynamiczne warunki panujące na rynku. Jednak dzięki temu, że w kulturze naszej firmy głęboko zakorzeniony jest zrównoważony rozwój, udało nam się to szczególne osiągnięcie, przy jednoczesnym uzyskaniu satysfakcjonujących wyników finansowych,” mówi Carlos Diaz, Dyrektor Generalny Grupy BioMar.

 

Zrównoważony rozwój jest od dawna, wraz z innowacją, jednym z głównych filarów BioMaru. Choć warunki na rynku surowców wciąż się zmieniają, inwestycje w innowacyjne, alternatywne składniki są opłacalne. Zrównoważony rozwój i innowacja nie mają granic, a ponieważ BioMar skupia się całkowicie na paszach dla akwakultury, sukces naszej firmy zależy od zrównoważonej przyszłości tej branży.

„Jedynie szersze stosowanie nowoczesnych składników w zrównoważonych paszach sprawi, że takie produkty staną się powszechnie dostępne i konkurencyjne cenowo. W przyszłości produkty pochodzące z akwakultury będą uznawane przez konsumentów za zrównoważone źródło białka, z korzyścią dla naszej planety,” stwierdza Vidar Gundersen, Dyrektor ds. Globalnego Zrównoważonego Rozwoju Grupy BioMar. Tegoroczny raport zawiera więcej informacji na temat działań BioMaru na rzecz społeczności lokalnych i społeczeństwa ogółem, zgodnie z przesłaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które jasno stwierdzają, że zrównoważony rozwój dotyczy nie tylko operacji firm i oferowanych przez nie produktów.

„Zawsze wierzyliśmy, że edukacja i dzielenie się wiedzą są podstawą długoterminowego zrównoważongo rozwoju, dlatego z dumą prezentujemy nasze osiągnięcia w tych sferach w tegorocznym raporcie. W tym roku przeanalizujemy także nasze kluczowe wskaźniki efektywności, co pozwoli nam wyznaczyć kolejne ambitne cele, dzięki którym nadal będziemy się rozwijać,” mówi Carlos Diaz.

Vidar Gundersen wyjaśnia, dlaczego tak ważne jest wyznaczanie bardzo ambitnych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. „Właśnie rozpoczyna się ustanowiona przez ONZ dekada nauk o morzach i oceanach, a nasz tegoroczny raport podkreśla, jak ważne jest odpowiednie zarządzanie i dbanie o nasze morza i oceany. Uważamy, że ważną rolę w osiągnięciu tego odgrywa coraz powszechniejsze stosowanie innowacyjnych składników. Udoskonalamy również przejrzystość i identyfikowalność, a nasz partner Orivo udostępnił niedawno technologię opartą na DNA, która pozwala na określanie autentyczności produktów morskich. Rozwiązanie to stało się już integralnym elementem naszych procedur kontroli jakości.”

Światowy Instytut Zasobów wskazał zrównoważone pasze dla akwakultury jako jedno z pięciu rozwiązań w swoim raporcie Creating a Sustainable Food Future (Kształtowanie Zrównoważonej Przyszłości Żywności). Właśnie dlatego BioMar przyjął zaproszenie i dołączył do rady doradczej Panelu Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonej Ekonomii Oceanów, wraz z ONZ, czternastoma przywódcami rządów oraz innymi liderami biznesu.

Publikacja najnowszego raportu zrównoważonego rozwoju BioMaru połączona jest z kampanią marketingową promującą zrównoważone praktyki oraz popularyzującą stosowanie zrównoważonych pasz w akwakulturze.

 

 

Stosowanie innowacyjnych składników i lepsze wykorzystywanie okrawków ryb pozwoliło BioMarowi osiągnąć średni pięcioletni współczynnik FFDR (Forage Fish Dependency Ratio) dla zużycia surowców na poziomie 1:1 lub niższym. Jest to jedna z wielu informacji, jakie znaleźć można w naszym najnowszym Zintegrowanym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju za rok 2019.