Lời Hứa Của Chúng Tôi

BioMar đã đưa ra lời hứa với hành tinh của chúng ta và con người trên đó, với một loạt các mục tiêu đầy tham vọng sẽ tìm cách hỗ trợ tái tạo môi trường của chúng ta đồng thời cho phép nhân loại phát triển.

Hành động vì khí hậu

BioMar đang đáp lại lời kêu gọi hành động khẩn cấp dành cho các Công ty nhằm đặt ra các mục tiêu giảm phát thải được hỗ trợ bởi mạng lưới toàn cầu gồm các cơ quan của Liên hợp quốc, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và ngành. Chúng tôi đã đặt ra các mục tiêu phát thải trên toàn công ty phù hợp với khoa học về khí hậu để đảm bảo chúng tôi đạt mức "không khí thải" không muộn hơn năm 2050.

BioMar đã đặt ra các mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học có thể kiểm chứng thông qua sáng kiến Mục tiêu dựa trên khoa học (SBTi). Chúng tôi đã cam kết thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính đầy tham vọng theo lộ trình 1,5°C. Các nhà khoa học khí hậu xác định điều này là cần thiết để đáp ứng các mục tiêu của Thỏa thuận Paris.

Với việc thức ăn thủy sản chiếm một tỷ lệ đáng kể trong lượng khí thải carbon trong nông nghiệp, nông dân của chúng tôi sẽ có thể hưởng lợi trực tiếp từ việc giảm lượng khí thải carbon trong trang trại của chính họ.

­


Các mốc quan trọng trong năm 2022

 • Tổng lượng khí thải nhà kính từ thức ăn BioMar: 2,08 tấn CO₂/tấn thức ăn (-5,5% so với thời điểm ban đầu năm 2020)

 • Phạm vi 1 & 2 Trạng thái SBTI: -7,6% từ 2021 (-15,9% từ đường cơ sở 2020)

 • Phạm vi 3 Trạng thái SBTI: -1,6% từ 2021 (-1,6% từ đường cơ sở 2021)

 • Các mục tiêu hành động khí hậu được xác thực và phê duyệt bởi SBTI

 • "Đạt được giảm phát thải thông qua các giải pháp công nghệ carbon thấp và tối ưu hóa nhiên liệu

Tải xuống các cột mốc hành động vì khí hậu năm 2022 của chúng tôi (EN)

Mục tiêu đến năm 2030

 • Giảm tổng lượng khí thải GHG của BioMar xuống 1/3 dẫn đến năm 2030

 • Các mục tiêu dựa trên khoa học thông qua sáng kiến Mục tiêu dựa trên khoa học (SBTi)

 • Phù hợp với mức cắt giảm cần thiết để giữ mức nóng lên toàn cầu ở mức dưới 1,5°C

 • Phạm vi 1 & 2 Net-Zero trong các hoạt động của chúng tôi vào năm 2045, đường cơ sở 2020

 • Mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính tuyệt đối 4,2% hàng năm (Phạm vi 1 & 2)

 • Giảm 30% phạm vi 3, thời điểm cơ sở 2021

Tuần Hoàn và Phục Hồi

Tại BioMar, chúng tôi hành động cho các lĩnh vực trách nhiệm của mình. Chúng tôi khuyến khích và kích thích các hoạt động phục hồi trong chuỗi cung ứng của mình và chúng tôi đã đặt mục tiêu về mức độ bao gồm tối thiểu của các thành phần tuần hoàn và phục hồi.

BioMar coi nguyên liệu thô có nguồn gốc từ phụ phẩm và dòng chất thải là tuần hoàn. Chúng tôi tìm cách tách chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi khỏi cạnh tranh trực tiếp với thực phẩm cho tiêu dùng của con người.

Chúng tôi định nghĩa các thành phần phục hồi là nguyên liệu thô làm thay đổi đáng kể sự cân bằng giữa các tác động của hệ sinh thái và hệ thống sản xuất của con người. Mục tiêu là để kích thích kết quả môi trường tích cực ròng so với các tiêu chuẩn có liên quan có thời hạn.

­


Các mốc quan trọng trong năm 2022

 • 23% thành phần tuần hoàn và/hoặc phục hồi

 • Gửi bản thảo cho các tạp chí khoa học để cải thiện mức độ bao phủ đa dạng sinh học của phương pháp Phục hồi của chúng tôi

 • Đóng góp 40.000 tấn đậu nành mới có nguồn gốc Châu Âu, được chứng nhận Donau Soja vào thị trường

 • Hợp tác với các nhà cung cấp chính để thúc đẩy các hoạt động phục hồi, bao gồm cả nông nghiệp tái tạo

 • Ra mắt Nhóm công tác Tây Phi thông qua Bàn tròn toàn cầu để cải thiện tác động ESG của nghề cá

 • Đã góp phần kiểm tra xã hội về tác động của ngành công nghiệp nguyên liệu biển ở Sénégal và Mauritania

 • Nguyên liệu thô tuân thủ ASC cao nhất mọi thời đại

Tải xuống các cột mốc thông tư và phục hồi năm 2022 của chúng tôi (EN)

Mục tiêu năm 2022

BioMar cung cấp thức ăn tuần hoàn và phục hồi 50% dẫn đến năm 2030

 • Chúng tôi tìm cách tách chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi ra khỏi việc cạnh tranh trực tiếp với thực phẩm dành cho người tiêu dùng

 • Tăng cường sử dụng các thành phần tuần hoàn

 • Tăng sử dụng các thành phần phục hồi

 • Báo cáo thường niên về tuân thủ nguyên liệu thô điểm nóng

 • Tăng tính minh bạch dựa trên bằng chứng

Nâng Đỡ Mọi Người

Chúng tôi đang tích cực tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị của mình vì chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể tạo ra tác động sâu rộng đến thế giới thông qua xây dựng năng lực, vốn là cốt lõi của tất cả các xã hội kiên cường.

Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo và chương trình phát triển cho nhân viên, nông dân và cộng đồng. Chúng tôi tích cực tham gia vào các chương trình cải tiến nông nghiệp và ngư nghiệp của bên thứ ba cũng như các sáng kiến cải tiến nhà cung cấp. Thông qua những sáng kiến này, chúng tôi đặt mục tiêu hỗ trợ trực tiếp 100.000 người mỗi năm vdẫn đến năm 2030.

Chúng tôi thúc đẩy quyền con người và quyền lao động thông qua các sáng kiến như trả lương có trách nhiệm và các mục tiêu đa dạng. Thông qua đổi mới, chúng tôi tạo ra thức ăn thủy sản cho phép mọi người lựa chọn thực phẩm lành mạnh và bền vững hơn. Chúng tôi tiếp tục cam kết tham gia tích cực vào cuộc tranh luận công khai về dinh dưỡng bền vững.


Các mốc quan trọng trong năm 2022

 • Hơn 44.200 người được thúc đẩy bởi các sáng kiến ​​xây dựng năng lực

 • 98% lực lượng lao động được trả lương bằng hoặc cao hơn mức lương đủ sống

 • Sự gắn kết của nhân viên trong 25% công ty sản xuất hàng đầu toàn cầu với điểm khuyến khích ròng (NPS) là 45

 • Xây dựng chính sách đa dạng toàn cầu và đặt mục tiêu đến năm 2025

 • Đã tạo ra một chương trình nâng cao nhận thức văn hóa toàn cầu nội bộ

 • Quy tắc ứng xử mới được ban quản lý cấp cao áp dụng trên toàn cầu

 • Bắt đầu lộ trình dựa trên số liệu để báo cáo về nhân quyền

Tải xuống các cột mốc Kích hoạt con người năm 2022 của chúng tôi (EN)

Mục Tiêu Đến Năm 2030

 • 100.000 người trực tiếp tham gia vào các sáng kiến xây dựng năng lực hàng năm dẫn đến năm 2030

 • Tất cả các mức lương trên mức lương đủ sống

 • 100% thăng tiến bình đẳng qua các cấp độ nghề nghiệp

 • Trả lương bằng nhau 100%