BioFarm

Phát triển thành công cùng nhau

BioFarm là Dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu của BioMar, tập trung vào cung cấp và trao đổi kiến thức. Bao gồm các chuyên gia về dinh dưỡng và hiệu quả canh tác, công nghệ và thực hành sản xuất tốt.

Tại BioMar, chúng tôi không chỉ cung cấp thức ăn thủy sản mà còn luôn sẵn sàng hỗ trợ những người nông dân với đội ngũ BioFarm của chúng tôi, thành viên nắm rõ về sức khỏe vật nuôi, quản lý và vận hành ao nuôi.

BioFarm tại Việt Nam

Nuôi dưỡng thành công cho doanh nghiệp của bạn

BioFarm tập trung vào việc thúc đẩy sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa khách hàng và BioMar. Với vai trò là những chuyên gia về dinh dưỡng và hiệu quả canh tác, công nghệ và phương pháp thực hành tốt nhất, đã cho phép chúng tôi tạo ra tác động nhằm thúc đẩy bền vững và tối ưu hóa hiệu suất trang trại.

Kiến thức toàn diện này cho phép chúng tôi tạo ra tác động hữu hình và lâu dài cho doanh nghiệp của khách hàng. Chúng ta cùng nhau xây dựng con đường dẫn đến sự bền vững và thành công.

  • +70 chuyên gia Biofarm

  • Thăm trang trại

  • Thử nghiệm

  • +15 chương trình đào tạo