LARVIVA

Start Strong. Stay Strong.

Thức ăn cho trại giống, đáp ứng toàn bộ nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi.

LARVIVA cung cấp đầy đủ các loại thức ăn dành cho trại giống cá và tôm. Sản phẩm được phát triển đặc biệt để tối đa hóa sự thành công của trại giống, giúp ấu trùng của bạn có một khởi đầu mạnh mẽ, đảm bảo đàn giống khỏe mạnh, chất lượng cao, được chuẩn bị tốt cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

   Dòng sản phẩm tôm giống LARVIVA cung cấp đầy đủ các sản phẩm chất lượng hàng đầu được chế tạo đặc biệt để hỗ trợ nhu cầu dinh dưỡng khắt khe của ấu trùng và hậu ấu trùng phát triển nhanh.

   Công nghệ sản xuất tinh vi của chúng tôi cho phép cung cấp chất dinh dưỡng tối ưu và đưa vào các chất phụ gia hiệu quả đã được chứng minh nhằm đảm bảo tôm giống khỏe mạnh trong chu kỳ sản xuất ngắn hơn.

   Dòng sản phẩm giống cá LARVIVA cung cấp đầy đủ các sản phẩm chất lượng hàng đầu đáp ứng mọi nhu cầu dinh dưỡng của ấu trùng cá, cá con và cá bố mẹ.

   Bộ sản phẩm toàn diện bao gồm các sản phẩm cao cấp và tiêu chuẩn dành cho ấu trùng/sau tập ăn và các giai đoạn ương dưỡng để phù hợp với mục tiêu và quy trình của các trại giống khác nhau, thức ăn bố mẹ chất lượng cao cho cả giai đoạn nuôi vỗ và thành thục, cũng như chế độ ăn tăng cường cho luân trùng và Artemia.