Trong những năm gần đây, chúng tôi đã nhận thấy sự gia tăng đáng kể về sự quan tâm đến tính bền vững và đã nhận được yêu cầu từ tất cả các đơn vị và phòng ban của chúng tôi, cũng như từ khách hàng và các bên liên quan bên ngoài. Ngay từ khi ra mắt BioSustain vào năm 2007, tính bền vững đã trở thành một phần cốt lõi trong mục đích của Biomar.

Chào mừng đến với BioSustain Masterclass

Hãy lắng nghe Giám đốc Phát triển Bền vững Toàn cầu của chúng tôi, Vidar Gundersen giới thiệu về các vấn đề môi trường đang đặt ra những thách thức lớn cho tất cả chúng ta. Sự nóng lên toàn cầu, nạn phá rừng và sử dụng nước đang ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên hành tinh này, mỗi ngày. Đã đến lúc chúng ta suy nghĩ lại.

Kinh tế tuần hoàn

Mặc dù Kinh tế tuần hoàn chắc chắn đã trở thành một từ thông dụng trong những năm gần đây, nhưng chúng tôi muốn giải thích chính xác điều đó có nghĩa là gì, vì nó thực chất chỉ đơn giản là về tài nguyên của chúng ta và cách chúng ta sử dụng chúng.

Xử lý chất thải

Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm là một chủ đề rất quan trọng trong phát triển bền vững. Tiêu thụ quá mức và sản xuất không có trách nhiệm gây hại cho sự phát triển bền vững.

Sự nóng lên toàn cầu

Hiệp ước Paris nhằm mục đích giữ nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C và "nỗ lực" để hạn chế nó ở mức 1,5 độ C. Để đạt được điều này, các quốc gia đã nộp Kế hoạch quốc gia về đóng góp theo dự định (INDC) phác thảo hành động về khí hậu của họ sau năm 2020.

Sự nóng lên toàn cầu

Hiệp ước Paris nhằm mục đích giữ nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C và "nỗ lực" để hạn chế nó ở mức 1,5 độ C. Để đạt được điều này, các quốc gia đã nộp Kế hoạch quốc gia về đóng góp theo dự định (INDC) phác thảo hành động về khí hậu của họ sau năm 2020.

Đa dạng sinh học và thay đổi sử dụng đất

Biomar được công nhận là động lực thúc đẩy các mặt hàng được sản xuất có trách nhiệm không phá rừng được chứng nhận. Khuyến khích nông dân tăng năng suất mà không làm tăng dấu chân môi trường, giúp bảo vệ các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng mà cộng đồng địa phương phụ thuộc vào.

Chu trình cacbon

Chu trình cacbon là cách thức tự nhiên để tái sử dụng các nguyên tử cacbon, chúng di chuyển từ khí quyển vào các sinh vật trên Trái đất và sau đó quay trở lại khí quyển lặp đi lặp lại. Hầu hết cacbon được lưu trữ trong đá và trầm tích, trong khi phần còn lại được lưu trữ trong đại dương, khí quyển và các sinh vật sống.

Thiếu hụt nguồn lực

Khi bạn nghĩ về tính bền vững, bạn thường nghĩ về những điều điển hình như biến đổi khí hậu, phúc lợi động vật, phá rừng và đa dạng sinh học. Nhưng có một khía cạnh khác hoàn toàn của tính bền vững mà thực sự quan trọng đối với ngành của chúng tôi: tài nguyên.

Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc

Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc là gì và tại sao chúng lại quan trọng đến vậy? Tại sao chúng nên được điều chỉnh ở cấp độ công ty bởi bất kỳ tổ chức có trách nhiệm nào có hoạt động và chuỗi cung ứng trên toàn cầu?

Chính sách mua sắm toàn cầu

Chúng tôi quyết tâm mang lại cam kết liêm chính, bền vững và nhân quyền cho tất cả các giai đoạn trong chuỗi giá trị.

Đọc các chính sách của chúng tôi