Nguyên Tắc Của Chúng Tôi

Chúng tôi nỗ lực trở thành một trong những người xuất sắc nhất trong việc tạo ra giá trị một cách đúng đắn và đáng tin cậy, thông qua việc cam kết bản thân và doanh nghiệp của chúng tôi đảm nhận trách nhiệm và hoạt động bền vững, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc đầy động lực.

Nhân Loại và Hành Tinh

Thúc Đẩy Quyền Con Người

Tôn trọng và thúc đẩy quyền con người là quan trọng để thực hiện mục đích của chúng tôi. Mọi người đều nên có quyền sống một cuộc sống đáng sống và được đối xử với sự tôn trọng. Quyền con người là nền tảng của cam kết của chúng tôi đối với sự đổi mới, sự hợp tác, bền vững và hiệu suất.

Đảm bảo sức khỏe, an toàn và chất lượng

Các doanh nghiệp bền vững được xây dựng bằng cách đảm bảo rằng sự chú ý đúng đắn được chú ý đến sức khỏe, an toàn và chất lượng trong toàn bộ chuỗi giá trị. Tại BioMar, chúng tôi không bao giờ thỏa hiệp khi đến việc giữ cho nhân viên của chúng tôi an toàn và khỏe mạnh. Tự nhiên, chúng tôi cũng tập trung nhiều vào an toàn, chất lượng và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

Ưu tiên hàng đầu của BioMar là để tất cả nhân viên trở về với gia đình mình mà không gặp chấn thương.

Cam kết với hành tinh của chúng tôi

BioMar cam kết với bền vững và hành động vì biến đổi khí hậu. Hơn nữa, cam kết của chúng tôi đi xa hơn nữa so với doanh nghiệp của chúng tôi và ngành của chúng tôi. Chúng tôi đặt ra mục tiêu thách thức và chào đón sự hợp tác rộng rãi khi đến việc bảo vệ hành tinh của chúng ta. Cuối cùng, chúng ta chỉ có một hành tinh và duy trì nó an toàn đòi hỏi hành động chung.

Quy tắc ứng xử của chúng tôi

The Right Way mô tả cách BioMar hoạt động nội bộ và trong chuỗi giá trị thực phẩm hải sản sáng tạo.

Tải xuống chính sách của chúng tôi

Đạo Đức Kinh Doanh

Chào mừng sự cạnh tranh

Chúng tôi khuyến khích sự cạnh tranh tự do. Chúng tôi tin rằng việc hoạt động trong một ngành có đối thủ mạnh mẽ sẽ củng cố nhiệm vụ tổng thể của chúng tôi là làm tốt nhất có thể và duy trì vị thế dẫn đầu trong thị trường. Do đó, chúng tôi tích cực khuyến khích một văn hóa nơi mọi nhân viên và quản lý đều biết cách tạo điều kiện cho sự hợp tác công bằng với các đối tác.

Bảo vệ lợi ích của BioMar

Mọi người làm việc cho BioMar đều phải bảo vệ lợi ích của công ty là một phần của nhiệm vụ của họ. Mô hình kinh doanh của chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cả nhân viên và với sự tự do này đi kèm trách nhiệm. Vì vậy, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh xung đột lợi ích và tin tưởng vào quyết định của nhân viên.

Bảo vệ thông tin

Chúng tôi mong đợi mọi người trong gia đình BioMar bảo vệ thông tin kinh doanh nhạy cảm và dữ liệu cá nhân. Chúng tôi quản lý dữ liệu của mình trong các hệ thống vững chắc và yêu cầu nhân viên bảo vệ thông tin theo pháp luật chính phủ liên quan. Việc bảo vệ thông tin của bạn đối với chúng tôi có tầm quan trọng cao, đó là lý do tại sao chúng tôi đã triển khai Chính sách GDPR và Cookies trên tất cả các hoạt động của mình.


­

Dòng Biểu ngữ BioMar

Nếu bất kỳ nhân viên BioMar hoặc bên thứ ba nào tin rằng đã có vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm bất kỳ luật pháp chính phủ nào, Quy tắc ứng xử của chúng tôi, các chính sách hoặc tiêu chuẩn nào, họ nên sử dụng Dòng Biểu ngữ BioMar của chúng tôi (dòng thông báo vi phạm).
Đây là một dịch vụ bảo mật được cung cấp bởi một công ty độc lập - Got Ethics - nơi mà bất kỳ nhân viên hoặc bên thứ ba nào đều có thể nêu lên những lo ngại của mình.
Thông tin bạn cung cấp sẽ được chuyển đến Schouw & Co. (chủ sở hữu của Tập đoàn BioMar) thông qua hệ thống thông báo vi phạm của Got Ethics một cách tuyệt mật. Bạn có thể chọn liệu bạn muốn chia sẻ tên của mình hay không.
Tất cả các báo cáo nhận được qua Dòng Biểu ngữ BioMar sẽ được xử lý một cách tuyệt mật bởi ủy ban đạo đức của chúng tôi. Nếu một lo ngại được đề raised liên quan đến bất kỳ thành viên nào của ủy ban, họ sẽ tự nhiên không tham gia vào việc xử lý vụ án.
Chúng tôi muốn nhận được báo cáo về một điều gì đó cuối cùng là vấn đề không đáng kể hơn là bỏ qua một vấn đề chỉ vì nó không được báo cáo.
Không chấp nhận bất kỳ hành động trả đũa nào
Chúng tôi muốn bạn cảm thấy thoải mái khi nêu lên hoặc đề xuất ý kiến. BioMar không chấp nhận bất kỳ hành động trả đũa nào đối với bất kỳ ai báo cáo một vấn đề hoặc hỗ trợ trong cuộc điều tra.
Nói lên, đề xuất một lo ngại và yêu cầu sự giúp đỡ thể hiện lòng dũng cảm và đôi khi điều ngăn chặn chúng ta là nỗi sợ phản ứng của người khác. Mọi hành động trả đũa đối với một nhân viên hoặc bên thứ ba báo cáo một lo ngại nên được báo cáo.
Lưu ý rằng không chấp nhận các cáo buộc giả mạo cố ý. Hơn nữa, việc báo cáo một vấn đề sẽ không làm giảm trách nhiệm của một nhân viên hoặc bên thứ ba đối với hậu quả của hành vi vi phạm của họ.
Tất cả các báo cáo sẽ được điều tra trong vòng 30 ngày, và chúng tôi sẽ trình bày kế hoạch hành động để giải quyết vấn đề trong vòng 60 ngày.

Lên tiếng

Nếu bạn nghi ngờ về việc vi phạm nội quy ứng xử, chính sách hoặc bất kỳ luật pháp nào của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết.

Nộp báo cáo
Đường dây nói chung của BioMar không phải là Dịch vụ Khẩn cấp. Vui lòng không sử dụng trang web này để báo cáo các sự kiện đe dọa trực tiếp đến tính mạng hoặc tài sản. Các báo cáo được gửi qua dịch vụ này có thể không nhận được phản hồi ngay lập tức.
Nếu bạn cần sự hỗ trợ khẩn cấp, bạn phải liên hệ với dịch vụ khẩn cấp địa phương và/hoặc cơ quan chức năng.