Cơ Cấu Tổ Chức

Đội ngũ lãnh đạo động lực và thành công của chúng tôi là động lực chính đằng sau hành trình chúng tôi đến với sự xuất sắc. Đội ngũ này bao gồm những người tầm nhìn và chiến lược gia mang đến một kho dự án vô cùng phong phú về kinh nghiệm và chuyên môn. Họ đam mê với công việc của mình và cam kết mang lại kết quả vượt xa mong đợi. Dưới sự lãnh đạo của họ, chúng tôi tin tưởng vào khả năng của mình để thực hiện mục đích của chúng tôi.

Nhóm Quản lý BioMar.

 • Carlos Diaz

  Carlos Diaz

  Tổng Giám Đốc, Tập Đoàn BioMar

  LinkedIn
 • Claus Eskildsen

  Claus Eskildsen

  Tổng Giám Đốc Tài Chính, Tập Đoàn BioMar

  LinkedIn
 • Andrew Campbell

  Andrew Campbell

  Tổng Giám Đốc, AQ1

  LinkedIn
 • Paddy Campbell

  Paddy Campbell

  Phó Chủ Tịch, Bộ Phận Cá Hồi

  LinkedIn
 • Henrik Aarestrup

  Henrik Aarestrup

  Phó Chủ Tịch, Khu Vực Latin America, Tôm & Trại Nuôi

 • Ole Christensen

  Ole Christensen

  Phó Chủ Tịch, Khu Vực EMEA

  LinkedIn
 • Francois Loubere

  Francois Loubere

  Phó Chủ Tịch, Châu Á

  LinkedIn
 • Sif Rishøj

  Sif Rishøj

  Phó Chủ Tịch, Nhân Sự, Mục Đích & Truyền Thông

  LinkedIn
 • Wasiem Husain

  Wasiem Husain

  Phó Chủ Tịch, Chiến Lược, Phát Triển Kinh Doanh & Hợp Nhất Và Mua Bán

  LinkedIn
 • Vidar Gundersen

  Vidar Gundersen

  G​iám Đốc Bền Vững Toàn Cầu

  LinkedIn
 • Simon Wadsworth

  Simon Wadsworth

  Giám Đốc Nghiên Cứu Và Phát Triển Toàn Cầu

  LinkedIn
 • Katherine Bryar

  Katherine Bryar

  Giám Đốc Marketing Toàn Cầu

  LinkedIn
 • Roger Hendry

  Roger Hendry

  Global Manufacturing & Technology Director

  LinkedIn
 • Morten Holdorff Møjbæk

  Morten Holdorff Møjbæk

  Giám Đốc Quản Lý Nguồn Cung Toàn Cầu

  LinkedIn
 • Henrik Frøsig

  Henrik Frøsig

  Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin Toàn Cầu

  LinkedIn
 • Helle Sørensen

  Helle Sørensen

  Giám Đốc Toàn Cầu, Dữ Liệu & Trí Tuệ Nhân Tạo

  LinkedIn
 • Michael Gammelgaard

  Michael Gammelgaard

  Giám Đốc Toàn Cầu, Phát Triển Kinh Doanh Toàn Cầu

  LinkedIn
 • Per Bjørn Helleshøj

  Per Bjørn Helleshøj

  Group Finance Director

  LinkedIn

Hội đồng Quản trị và Sở hữu của BioMar

Gặp Gỡ Ban Quản Trị Của Chúng Tôi