En branche i konstant udvikling

Akvakultur er den hurtigst voksende industri blandt alle større brancher inden for fødevareproduktion*. I løbet af de sidste 20 år har akvakulturbranchen udviklet sig drastisk, ikke mindst på grund af innovativt, stadig mere bæredygtigt fiskefoder.

Avanceret teknologi, innovative foderingredienser og omfattende forskning og udvikling har gjort branchen mere bæredygtig end nogensinde før. Tag de følgende tre eksempler:

  • Råvarer, der anvendes til fiskefoderproduktion, har i høj grad ændret sig i løbet af de sidste 20 år. Tilbage i 90'erne dominerede fiskemel og fiskeolie foderrecepterne. Takket være teknologiske gennembrud, innovative ingredienser og forsknings- og udviklingsindsatser fra akvakulturbranchen er foderrecepterne nu formuleret, så man ikke er afhængig af knappe marine bestande og uden derved at gå på kompromis med fiskens ernæringsbehov.

 

 Illustration: Råvareudviklingen i  fiskefoderproduktion 

 

  • Fiskefoder indeholder kvælstof (N) og fosfor (P), som er essentielle for at fisken kan vokse. Hvis der er for meget kvælstof og fosfor i vandet, forringes vandkvaliteten. I dag er akvakulturens bidrag til den samlede kvælstof- og fosforudledning meget lille. Her er et eksempel fra de danske farvande.

 

 

  • Foderkvotienten er en almindeligt anvendt præstationsindikator i fiskeopdræt og andre typer dyrehold, der måler forholdet mellem input og output. En lav foderkvotient resulterer i lavere kvælstof- og fosforudledning, bedre vandkvalitet og mindre indvirkning på miljøet. Moderne teknologi og viden gør det muligt at optimere fiskefoder og minimere foderkvotienten uden at gå på kompromis med fiskens ernæringsmæssige behov og fiskeopdrættets målsætninger.

 

BioMar bestræber sig på at leve op til et udvalgt antal af FN's mål for bæredygtig udvikling. Få mere at vide på https://www.un.org/sustainabledevelopment/