Et stærkt team med ambitiøse mål

4. august 2017

BioMar-koncernen har identificeret yngelfoder som et af de områder, der rummer et betragteligt potentiale til udvikling og udvidelse af virksomheden. BioMar har sammensat et hold af dedikerede klækkerispecialister, der på basis af grundlæggende forskning i ernæringsmæssige krav og i procesteknologi skal fremme udviklingen af BioMar's klækkeriprodukter.

I samarbejde med den eksisterende organisation kommer BioMar's nye forretningsenhed for klækkeriprodukter til at spille en central rolle i at sætte BioMar's signatur på segmentet for klækkerifoder. Teamet vil være ansvarlig for videreudvikling af vores klækkerifoderforretning, med ekspansion til nye markeder, udvikling af foder til "nye arter" og implementering af nye og opdaterede foderteknologier.

BioMar's forretningsenhed for klækkeriprodukter er baseret i Nersac, Frankrig. Holdet bag denne forretningsenhed omfatter p.t. en Business Unit Manager og to erfarne produktchefer for klækkerifoder til hhv rejer og marine fiskearter. Salget af klækkeriprodukter foregår verden over via et vidtforgrenet kommercielt hold med repræsentanter på alle de lokale markeder, hvor BioMar driver forretning.

Business Unit Manager Chris Dinneweth startede hos BioMar i starten af 2017. Hans lange karriere inden for akvakultur startede i midt 80'erne. Chris har arbejdet inden for både fiske- og rejeakvakultur som forsker og i forskellige lederstillinger i mange forskellige dele af verden.

Stillingen som produktchef for BioMar's klækkeriprodukter til rejer varetages af Jef Peeters. Jef har været et af BioMar's uvurderlige aktiver i adskillige år i forskellige stillinger fra forsker til produktudvikler med fokus på klækkeriprodukter til rejer. I Jefs hidtidige stilling som ernæringstekniker har han erhvervet sig stor erfaring med udvikling af rejeyngelfoder mange steder i verden fra Spanien til Ecuador. Han har i sin tidligere karriere også ydet teknisk support til foderfabrikker og rejefarme for en producent af foderforblandinger.

I juni i år blev Joana Amaral ansat i BioMar's forretningsenhed for klækkeriprodukter. Joana er produktchef med ansvar for at fremme udvikling og styring af sortimentet af klækkeriprodukter til marine fiskelarver. Joana har en solid baggrund inden for klækkerisegmentet, med tidligere stillinger som driftsleder for havopdræt af havbars og guldbras i en af de største fiskeopdrætsvirksomheder i Middelhavsområdet og som bestyrelsesmedlem for et søtungeopdræt i Spanien med rådgivning til tekniske hold og forsknings- og udviklingshold. Hendes konsulenterfaring i forbindelse med havopdræt og klækkerier for varmvandsfiskearter afrunder Joanas ekspertise inden for området.

Teamet bag udviklingen af klækkerifoder vil arbejde tæt sammen med vores erfarne kommercielle team, der yder salgs- og teknisk support. Målet med dette samarbejde er at være i tæt kontakt med vores klækkeri-kunder, både på eksisterende og nye markeder

BioMar ønsker at gøre en væsentlig forskel inden for klækkeriverdenen. Indsatsen er konstant og omfatter ud over det nyetablerede team løbende investeringer i forskning og udvikling og i produktionsteknologi. BioMar's produktionsfacilitet for foder til klækkerier er for nylig blevet opdateret for at muliggøre nye produktionsteknikker, og der er flere investeringer på vej.

Med et dygtigt team og med forsknings- og udviklingsplaner på plads er BioMar's ambitiøse mål for forretningsenheden for klækkeriprodukter inden for rækkevidde: De eksisterende produkter bliver strømlinet, produktlinjer bliver kompletteret, og der bliver udviklet og testet nye produkter baseret på markedsefterspørgsel og i tæt samarbejde med vores kunder. BioMar har mere end et halvt århundredes viden inden for foder og foderløsninger og vil nu bruge denne ekspertise med henblik på at give klækkerierne et løft.

For flere oplysninger kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant.

Teamet, der er etableret for at opnå BioMar's ambitiøse mål for global rækkevidde for forretningsenheden for klækkeriprodukter (fra venstre til højre): Chris Dinnewith, Business Unit Manager for forretningsenheden for klækkeriprodukter, Jef Peeters, Produktchef for BioMar's klækkeriprodukter til rejer og Joana Amaral, Produktchef for BioMar's klækkeriprodukter til marine fisk.