BioMar lancerer foder med laveste miljøaftryk i Kina

BioMar og en kinesisk delegation under ledelse af Yan Jinhai, viceguvernøren for regeringen af den kinesiske provins Qinghai, mødtes på BioMar fabrikken i Brande for at overvære underskrivelse af en samarbejdsaftale mellem BioMar og Kinas største ørredopdræt Minze Long Yang Xia. Samarbejdet omfatter levering af højtydende fiskefoder, der nedsætter miljøaftrykket med næsten det halve, sammenlignet med lokalt produceret kinesisk foder.

De seneste to år har BioMar’s BioFarm teams in Kina og Danmark haft et tæt samarbejde med Long Yang Xia omkring foderforsøg til vurdering af den påvirkning, som vand og fisk udsættes for i hverdagen. Man fandt frem til den ideelle foderløsning, som tager højde for, hvor godt foderet leverer tilvækst og fiskevelfærd og samtidigt begrænser udledningen af kvælstof og fosfor til det lokale vandmiljø.

- BioMar har vidtrækkende viden om, hvordan vi kan dække de ernæringsmæssige behov hos ørreder. Endvidere er de råvarer, som indgår i foderet, nøje udvalgt med henblik på deres bæredygtighedsprofil. Herved er vi kommet frem til en optimal fodersammensætning og fodringsstrategi. Ved hjælp af de lokalt gennemførte foderforsøg blev det muligt at påvise, at foderet samlet set leverer en bedre ydelse, sagde Carlos Diaz, CEO i BioMar Group. 

For at nedsætte miljøaftrykket fra et fiskeopdræt er det af afgørende betydning, at der udvikles foderrecepter med lavt aftryk. Det gøres ved at variere ingredienserne. Grundet de råvarer, der traditionelt blev anvendt til fremstilling af foder til fiskeopdræt og grundet opdrætsaktiviteten, som udgør størstedelen af flowet af masseenergi indenfor akvakulturen værdikæde, har foder til akvakultur traditionelt været årsag til op mod 80 % af det miljøaftryk, der opstod via fiskeopdræt.

Den kinesiske regering er ved at implementere nye retningslinjer for grøn udvikling af akvakulturen in Kina. Denne plan for grøn udvikling omfatter en håndfuld politikker, der skal begrænse det samlede miljøaftryk fra fiskeopdræt og som fremmer en omlægning af erhvervet som helhed.

 

BioMar og en kinesisk delegation under ledelse af Yan Jinhai, viceguvernøren for regeringen af den kinesiske provins Qinghai, mødtes for at overvære underskrivelse af en samarbejdsaftale til forbedring af miljøaftryk i Kina mellem BioMar og Kinas største ørredopdræt Minze Long Yang Xia.

Besøget af den kinesiske delegation på BioMar fabrikken i Brande bekræfter, at Danmark er kendt som foregangsland indenfor effektiv og miljørigtig akvakultur. 

 

- Man må ikke undervurdere, hvor meget det betyder for miljøet, at der værnes om økosystemerne. Minze Long Yang Xia reducerer i høj grad miljøaftrykket fra deres opdræt og er derved et forbillede på det kinesiske marked. De gør det med et foder, som BioMar har udviklet – et foder, der både leverer god tilvækst og i samme ombæring er udviklet til at tage det lokale økosystem med i betragtning, sagde Carlos Diaz.

Kinesiske Minze Long Yang Xia er en grøn pionervirksomhed, der har investeret i moderne fiskeopdrætsteknologi. I takt med, at den kinesiske regering udruller det nye initiativ ”Grøn Udvikling af Akvakulturen”, forventes det, at også andre kinesiske fiskeopdrættere vil vise øget interesse i mere bæredygtige foderløsninger.

Anders Brandt-Clausen, administrerende direktør for BioMar fabrikken i Brande, ser frem til at levere dette miljøvenlige, højtydende foder ”made in Denmark” til kinesiske Minze Long Yang Xia’s ørredanlæg. Ifølge Anders Brandt-Clausen bekræfter besøget af den kinesiske delegation i Brande, at Danmark er kendt som foregangsland indenfor effektiv og miljørigtig akvakultur.

- Dette understregedes også af den vigtighed, delegationen tillagde at repræsentanter fra interesseorganisationen Dansk Akvakultur og fra AquaSearch Ova, en af de renommerede danske leverandører af ørredæg til opdræt, var tilstede under mødet, fortæller Anders Brandt-Clausen.

- Det betyder utroligt meget for BioMar at vore mangeårige forsknings- og udviklingsbestræbelser og partnerskaber med kunder til fremme af højtydende, bæredygtigt og miljøvenligt foder munder ud i projekter som dette. Udkommet af BioMar’s samarbejde med Minze Long Yang Xia kan betragtes som en milesten i  Kina’s nye initiativ ”Grøn Udvikling af Akvakulturen”. Vi er stolte over at være den foretrukne leverandør til en kinesisk pionervirksomhed indenfor miljørigtigt fiskeopdræt, sagde Anders Brandt-Clausen.

 

BioMar og en kinesisk delegation under ledelse af Yan Jinhai, viceguvernøren for regeringen af den kinesiske provins Qinghai, mødtes for at overvære underskrivelse af en samarbejdsaftale til forbedring af miljøaftryk i Kina mellem BioMar og Kinas største ørredopdræt Minze Long Yang Xia. 

 

 

Kinas største ørredopdræt Minze Long Yang Xia har hjemme på den tibetanske højslette. Her findes titusindvis af gletsjere, der fungerer som vandreservoirer, der leverer vand til utallige vandløb i Kina og Asien, heriblandt Den Gule Flod, der har fået tilnavnet den kinesiske civilisations vugge.