Fiskeopdræt giver muligheder for børns fremtid

BioMar hjælper afrikanske børn på børnehjem i Elfenbenskysten ved at lære dem om fordelene ved at spise frisk fisk og de forskellige karrieremuligheder, som akvakulturbranchen tilbyder.

Vanessa Paillet, BioMars salgschef for Afrika, har gennemført seminarer på to børnehjem i Elfenbenskysten: Børnehjemmet Bingerville for drenge og Det Nationale Børnehjem Grand Bassam for piger. Børnene fik basisundervisning om akvakultur generelt og mere specifikt om de forskellige metoder for fiskeopdræt og de fiskearter, der opdrættes på det afrikanske kontinent.

 

Fremtidige jobs inden for akvakultur

Der blev fokuseret særligt på de forskellige professioner i akvakulturens værdikæde, som indtil da var ukendte for børnene, såsom fiskeopdrætter, fiskehandler, laboratorietekniker, forsker og dyrlæge.

- Det var så vigtigt at vise disse børn, at akvakultur er en reel mulighed for deres fremtid, især i en fordelagtig kontekst, hvor Elfenbenskystens regering opmuntrer fiskeopdrætsbranchen. Landet har brug for uddannede og dygtige medarbejdere til at udvikle denne branche i fremtiden. Hele værdikæden kan blive opbygget af disse børn, siger Vanessa Paillet.

 

Børnene lyttede opmærksomt til Vanessa Paillet fra BioMar, og nu opstiller børnehjemmene opdrætstanke, så de kan bruge deres viden om fiskeopdræt i praksis.

 

Donation af opdrætstanke

Børnene og deres lærere har udvist en sådan entusiasme ved seminarerne, at de er ivrige efter at bruge deres viden i praksis. BioMar har opsat en opdrætstank til børnene på hvert børnehjem i samarbejde med en lokal BioMar-partner, Habibe Coullibally, ejer af fiskeopdrættet Fish Farm Success, som generøst har foræret fiskeyngel til projektet.

 

Lokalt opdrættet frisk fisk

Som led i et initiativ, der skal introducere børnene til at spise frisk fisk, leverer BioMar til hvert børnehjem 10 kg lokalt opdrættet, frisk fisk hver måned. Dette er et alternativ til frossen fisk, som generelt importeres fra Asien, og øger en generel bevidsthed om sporbarhed og madhygiejne blandt børn og personale. BioMar har desuden fordelt legetøj og skolematerialer for at hjælpe børnehjemmene på et praktisk niveau.

- Vi stræber efter at levere i henhold til nogle af FN's mål for bæredygtig udvikling. "Zero Hunger" (Ingen sult) er et af dem, og det er derfor af yderste vigtighed for BioMar at bidrage til at gøre en ende på sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og fremme bæredygtig fødevareproduktion. Ved at opmuntre børnene til at lære om fordelene ved at spise frisk, lokalt opdrættet fisk håber vi at øge deres bevidsthed om og interesse for bæredygtigt opdræt af sikre og sunde fødevarer, siger Vanessa Paillet.

 

Seminarer om fiskeopdræt på to børnehjem i Elfenbenskysten ledet af Vanessa Paillet, BioMars salgschef for Afrika, har i høj grad inspireret børnene til at indse fordelene ved at spise frisk, lokalt opdrættet fisk.