Opdatering af BioMar Feeding Tool

BioMar Feeding Tool er for nyligt blevet opdateret og optimeret på baggrund af den nyeste viden, så opdrættere får endnu bedre hjælp til at beregne og forudse foderbehovet på deres anlæg.

Hos BioMar har vi altid på dagsordenen at videreudvikle foder, værktøjer og systemer, som bygger på den nyeste forskning og viden. Den nylige opdatering af BioMar Feeding Tool ligger helt på linje med disse bestræbelser og giver derved en øget merværdi til de opdrættere, der bruger BioMar’s foder. BioMar Feeding Tool er blandt andet blevet optimeret med henblik på opdræt i netbure og den er blevet tilpasset for at tilgodese specielle behov fra visse markeder, som f.eks. Sverige, Finland og Rusland.

Siden 2018 har fiskeopdrættere på de markeder, der betjenes af BioMar EMEA Division i Europa, Mellemøsten og Afrika, adgang til et nyskabende online værktøj til beregning og forudsigelse af foderbehovet i et opdræt. BioMar Feeding Tool gør det nemmere for opdrættere at beregne fodermængder og langsigtet foderforbrug for deres opdræt.

 

BioMar Feeding Tool er en onlineservice, beregnet til at tilvejebringe anbefalinger til brug af BioMar-foder på en måde, der er effektiv og let at følge.

BioMar Feeding Tool er en onlineservice, beregnet til at tilvejebringe anbefalinger til brug af BioMar-foder på en måde, der er effektiv og let at følge.  

 

BioMar Feeding Tool er et resultat af BioMar’s omfattende forskning og ekspertise inden for ernæringsmæssige behov for opdrættede fisk. Hertil kommer den praktiske erfaring, som vi har erhvervet i tæt samarbejde med kunder lige fra den dag, virksomheden blev grundlagt i 1962. BioMar Feeding Tool er et værktøj, der sætter opdrættere i stand til at beregne daglige fodermængder og at forudsige behovet for foder i et givet tidsrum for et givet opdræt. Michel Autin, som er Technical Director i BioMar’s EMEA Division, forklarer:

 

"BioMar Feeding Tool er en onlineservice, beregnet til at tilvejebringe anbefalinger til brug af BioMar-foder på en måde, der er effektiv og let at følge. Vi ønsker at bistå vores kunder med at lave mere effektive beregninger af daglig fodermængde og forudsige foderbrug på deres opdræt for et givet tidsrum for derved om muligt at øge effektiviteten af driften på deres opdræt".

 

BioMar Feeding Tool er tilgængeligt for fiskeopdrættere på de markeder, der betjenes af BioMar’s EMEA Division i Europa, Mellemøsten og Afrika, og det leveres på dansk, svensk, engelsk, finsk, tysk, polsk, spansk, fransk, italiensk, græsk og tyrkisk, og inden længe også på russisk.

Det nye online værktøj kan bruges til beregning af foderbehov ved opdræt af regnbueørred og middelhavsarterne guldbras og havbars. Der forskes fortsat med henblik på at udvide dets dækning til flere arter. BioMar Feeding Tool er kompatibelt med alle enheder, der har en internetforbindelse.

 

"Et af BioMar’s ultimative formål er at skabe værdi for vores kunder. Vi sigter efter at opfylde dette formål via nyskabende serviceydelser, foruden at levere brancheførende produkter og foderkoncepter. BioMar Feeding Tool er en af de afgørende nye ydelser i den retning, fortæller Michel Autin".

 

Michel Autin tilføjer: "Vores hold af tekniske rådgivere hos BioFarm bliver værdsat af vores kunder for tekniske supportydelser om emner som foderbrug, fodringsstrategier, dyrlægetjenester, tekniske forbedringer af opdrættet og konsulenttjeneste inden for generel styring af opdræt. BioMar Feeding Tool er en gratis service, der supplerer vores BioFarm-tjenester og der tilføjer værdi til vores kunders virksomhed. Vi håber, at fiskeopdrættere vil byde den opdaterede version af dette værktøj varmt velkommen og vil bruge det i vid udstrækning i forbindelse med driften af deres opdræt".