Gennemsigtighed og fødevaresikkerhed

Gennemsigtighed og fødevaresikkerhed er fundamentale områder for os.

FULD SPORBARHED

T&FS: Full traceability (item, L pic.)

Hos BioMar har vi særligt fokus på fødevaresikkerhed.

Fuldstændig sporbarhed er fundamental for fødevaresikkerheden. BioMar’s procedurer og registreringer bidrager til fuld gennemsigtighed både fremad og tilbage i kæden for fødevareproduktion. Alle foderingredienser kan spores tilbage gennem BioMar’s produktion og lagre til leverandøren af hver enkel råvare. På tilsvarende måde kan enhver råvare eller færdigt foder spores frem til den enkelte opdrætter, der har modtaget foderet fra BioMar.

Vi forbedrer gennemsigtigheden

T&FS: We enhance transp. (item, R pic.)

Vi forbedrer gennemsigtigheden for at forbedre fødevaresikkerheden og bæredygtigheden både tilbage til leverandører og fremad til kunderne, detailhandlere og forbrugere.

Vi skaber gennemsigtighed omkring vores handlinger. Vi gør dette gennem årlige offentliggørelser i overensstemmelse med GRI G4-rammen, der tilbyder en nyttig metode til at rapportere vores ydelsesmål på en gennemsigtig måde.

Læs vores rapport

Fødevaresikkerhed (HACCP)

T&FS: Food Safety (item L pic.)

Vi sikrer, at sundheden af både fisk og mennesker beskyttes på højt niveau. Det er det generelle mål for BioMar’s politik for fødevaresikkerhed. Omhyggeligt udformede programmer for fødevaresikkerhed sikrer, at opdrættede fisk og rejer altid er sunde og sikre at spise.

Til det formål har vi strenge interne procedurer for alle processer på vores fabrikker og anvender et kontrolniveau, der ofte overstiger de officielle krav. På alle vores fabrikker anvender vi risikoanalyse i overensstemmelse med principperne i den internationalt anerkendte HACCP standard for fareanalyse af kritiske kontrolpunkter.

Vor fødevaresikkerhedspolitik

Optimering af bæredygtighed

Programmet BioSustain beskriver i detaljer, hvordan bæredygtighed kontrolleres og optimeres. Det sæt
Lovmæssig overensstemmelse

Love, regler og forordninger

Alle BioMar’s aktiviteter er baseret på nationale, regionale og internationale love og forordninger.  Vi sikrer også høje standarder for samfundsmæssig ansvarlighed. Som en del af vores adfærdskodeks skal alle leverandører overholde love, regler og forordninger i de lande, hvor de driver forretning. 

BioMar’s adfærdskodeks(på eng)

Certificerede ledelsessystemer

Standarder og certificerede ledelsessystemer

For at sikre, at vores retningslinjer og hensigter vedr. gennemsigtighed og fødevaresikkerhed bliver planlagt, overholdt og kan verificeres, har vi implementeret en række standarder og certificerede ledelsessystemer med forbedringsprogrammer. Disse omfatter ISO-standarder og fokuserer på kvalitetsstyring, miljøstyring og sikkerhed for fødevareprodukter.

Få mere at vide

Bæredygtige indkøb

Bæredygtige og ansvarlige indkøb af råvarer

Som producent af foder til akvakultur beskæftiger vi os primært med råvarer. Det er årsagen til, at vi omhyggeligt følger forhold og emner forbundet med anvendelse og indkøb af råvarer.

Forhold, som kan have konsekvenser for vores virksomhed, kræver, at vi har et godt overblik og hurtig responstid.

Kendskab til og deltagelse i en række certificeringsprogrammer og kontrolorganer understøtter os i overvågning og kvalitetssikring af leverandører og råvarer.

Læs mere

Værktøjer og metoder

Værktøjer og metoder til måling og optimering af bæredygtighed

Det højeste niveau i BioSustainTM-pyramiden byder på værktøjer og metoder til måling og vurdering af bæredygtighed af råvarer og processer i vores produktion af akvakulturfoder gennem hele værdikæden. Det gør det muligt at forbedre bæredygtighed ved at optimere foder, akvakultur, forarbejdning og transport til markedet. Værktøjet sammenligner proceslivscyklusser fra "vugge til grav".

Læs mere