Valkoinen kirja: merenelävät – Tanska on kestävän tuotannon ja innovaation johtava lähde vesiviljelyssä

15 Toukokuu 2023

Maailmanlaajuinen ravinnon tarve kohtaa haasteita: vaihteleva ravinnon toimitus, yliravitseminen, aliravitseminen sekä ilmastonmuutoksen globaali vaikutus. Populaation lisääntyessä, sekä ravinnon kysynnän kasvaessa, miten varmistamme kestävän toimituksen turvallista, korkea laatuista ravintoa kuluttajille? Mikä rooli kala- ja äyriäisruuilla on?

BioMar Group, founded 60 years ago on the fundamental pillars of innovation and environmental consciousness, is based in Denmark. BioMar’s approach to implementing novel ingredients to advance innovation and sustainability in aquaculture is one of the cases on which is based the white paper “Seafood – Denmark is a Leading Hub for Sustainable Production and Innovation within Fisheries and Aquaculture”. The white paper provides an overview of the solutions that will play an important role in securing a reliable and sustainable food supply for the future.

BioMar Group, 60 vuotta sitten perustettu innovaation ja ympäristötietoisuuden aikein, sijaitsee Tanskassa. BioMarin lähestyminen uusien raaka-aineiden innovaation ja kestävyyden kehittämiseen on yksi aiheista ”Seafood – Denmark is a Leading Hub for Sustainable Production and Innovation within Fisheries and Aquaculture” kirjeessä. Tämä ”valkoinen kirja” antaa näkymän ratkaisuista, jotka tulevat olemaan tärkeitä luotettavuuden ja kestävän toiminnan kannalta tulevaisuudessa.

Kirje sukeltaa kalastuksen, vesiviljelyn ja prosessoinnin innovatiivisiin teknologioihin sekä kestäviin ratkaisuihin. Tiedonkeruun tehokkuus, hukkatuotteet, ravinnon turvallisuus sekä laatu ovat yksiä pääaiheista, näyttäen esimerkkejä yhteistyöstä, tiedon jakamisesta, sekä innovaatioista koko arvoketjun osalta. Valkoinen kirja on kehitetty voittoa tavoittelemattoman tanskalaisen ravinto ja maatalous- toimija Food Nation :in toimesta, sekä julkaistu ensimmäisenä Seafood Expo Global & Seafood Processing Global 2023- tapahtumassa.

Tanskan yhteistyöllistämisen perinne on avain menestykseen

Valtameren ympäröimänä olevalla Tanskan Kuningaskunnalla on kauas kantava traditio toimia kalastajien maana. Pienistä aluista, Tanskan kalastus sektori on noussut kukoistukseen niin luonnonvaraisen kalastuksen, vesiviljelyn kuin prosessoinnin voimin. Läheinen yhteistyö, sekä tiedon jakaminen ovat olleet avain tekijöitä menestykseen.

Globaalin populaation kasvun johdosta, on tuotannon määrän oltava seuraavan 40 vuoden aikana korkeimmillaan viimeiseen 8,000 vuoteen. Tästä syystä, myös proteiinin kysyntä on kasvussa. Merenelävät ovat loistava proteiinin lähde, joita on tuotettavissa vähäisillä päästöillä, ja jotka tarjoavat runsaasti ravinteita. Tämän johdosta kalastus sekä vesiviljely ovat vahvassa asemassa tarjotakseen merkittävän panoksen kestävään ravinnon toimitusketjuun globaalilla mittarilla.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDGs) toimivat ohjaavina malleina Tanskan ravintotuotannolle parhaiden toimintamallien sekä uusien innovaatioiden löytämiseksi yhteistyössä akateemisen sektorin, viranomaisten sekä yksityisten osakkeen omistajien kanssa.

Globaali rehun ja ravinnon tarve etsii innovatiivisia ratkaisuja

Tarve ympäristönsuojeluun – niin meren kuin maan – on suuri kannustin uusille innovaatioille. Tuloksena, Tanskan kalastusala on vähentänyt hiilijalanjälkeään 60% vuodesta 1990, ja on nyt matkalla kohti nollapäästö tavoitetta vuoteen 2050 mennessä.

”Tanskalaisella merenelävien tuotannolla on globaali maine kestävän toiminnan ylläpitämiselle sekä kehittämiselle kalan ja simpukan tuotannossa. Rannikkokalastuksesta sisämaan kalankasvatuslaitoksiin, sekä merenelävien jalostukseen, tanskalainen teknologia ja tietotaito jatkaa hiilidioksidipäästöjen alentamista sekä tehokkuuden parantamista, ilman tinkimistä ravinnon laadusta ja turvallisuudesta,” kertoo Tanskan Ravinto-, Maatalous- ja Kalatalousministeri, Jacob Jensen.