Tutkimuksen tavoitteet 

BioMar has a set of research aims and objectives to achieve its dedication to a sustainable and efficient aquaculture industry.

Muut painopisteet

RG&O: Other focus areas (item, text only)

Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi BioMarin tutkimus- ja tuotekehitysohjelmiin kuuluu myös useita muita aihealueita, ja kullakin niistä on merkittävä rooli vesiviljelyalan kehittämisessä.

Kalojen terveys on yksi kalojen kasvun ja selviytymisen kannalta tärkeimpiä tekijöitä, ja niinpä sillä on suuri merkitys kalankasvattajien taloudelliselle tulokselle. Se kuuluu olennaisena osana BioMarin kaikkiin tutkimus- ja tuotekehitysohjelmiin.

Toinen tärkeä BioMarin tutkimus- ja tuotekehitysohjelmien kohde on teurastettavien kalojen laatu lihan rakenteen, maun ja ravintoarvon kannalta. Tämä on johtanut useisiin mullistaviin rehuinnovaatioihin.

Rehujen kehitystyössä panostetaan myös luomaan rehustrategioita, joiden avulla voidaan vastata eri kalalajien ravitsemuksellisiin tarpeisiin niiden elinkaaren eri vaiheissa.

Erikoistutkimusohjelmat keskittyvät kehittämään rehuja vesiviljelyalan uusille lajeille. Tärkeitä vesiviljelyrehu-uutuuksia syntyy jatkuvasti.

BioMarin tutkimus- ja tuotekehitysprosessissa pidetään tärkeinä myös fysikaalista laatua (pellettien kestävyys, öljyn imeytyminen, vajoamisnopeus) sekä ympäristöystävällisyyden kannalta merkittäviä tekijöitä.