Omat ohjeemme ja raportointijärjestelmämme

Kestävyyteen

Olemme omistautuneet kehittämään innovatiivisia rehuratkaisuja ja kestävää vesiviljelyä kaikkialla maailmassa.

BioMarin GRI-raportti

GRI report content

VAHVA SITOUTUMINEN KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN

BioMarin GRI-raportissa määritetään kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteemme. Se on osoitus BioMarin vahvasta, vuosien aikaisesta sitoutumisesta kestävien ja vastuullisten ratkaisujen kehittämiseen kaikessa toiminnassaan.

BioMarin GRI-raportti

Sertifioinnit

SO sertifiointia tukevat monet muut sertifioinnit. Kyse voi olla isojen supermarketketjujen, kuten italialaisen COOP sekä ranskalaisen Carrefour ketjujen sertifioinneista tai kansallisten viranomaisten kuten esim. tanskalaisen Det Danske Plantedirektorat sertifioinnista, jossa esim. määritellään ekologiseen tuotantoon tarkoitettujen rehujen käsittely. Mutta yhteistä kaikille sertifioinneille on, että niiden tarkoitus on varmistaa sen, että kuluttajat voivat luottaa syömänsä kalan laatuun.

ISO 9001:2015

BioMarin tärkein yksittäinen sertifiointi on ISO 9001 standardi. Vuodesta 1994 lähtien BioMar A/S on ollut sertifioitu ISO 9001 standardin mukaan. Vuonna 2003 sertifiointi päivitettiin uusitun ISO 9001:2000 standardin mukaan ja kesäkuussa 2018, BioMar sertifioitiin 9001:2015 standardin mukaan.
ISO 9001:2015 on dynaaminen järjestelmä, joka tarkoittaa että laadunvarmistus on jatkuva ja päivittäin ohjelmassa oleva prosessi. Näin varmistetaan jatkuva prosessien ja rutiinien parannus. Ja kaikki tämä niin BioMarin kuin myös asiakkaamme hyväksi.
Laadunvarmistus on kuvattu elektronisessa, kaikkien työntekijöidemme käytettävissä olevassa järjestelmässä.

ISO 9001:2015 sertifikaatin

GLOBALG.A.P.

Lyhenne G.A.P. GLOBALG.A.P:ssa tulee sanoista Good Agriculture Practice, mutta sertifiointi kattaa sekä maatalouden että vesiviljelyn – ja BioMarin tilanteessa rehun valmistuksen vesiviljelylle.
GLOBALG.A.P. on yksityinen taho, joka asettaa vapaaehtoiset standardit tuotantoprosesseille sekä maatalous- ja vesiviljelytuotteille maailmanlaajuisesti.
GLOBALG.A.P. standardi on ensisijaisesti kehitetty takaamaan kuluttajille sen, miten ruokaa tuotetaan maatilalla minimoimalla kasvatuksen haitallisia ympäristövaikutuksia, vähentämällä kemikaaleja sekä varmistamalla työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, siinä missä eläintenkin hyvinvointia.
Lisätietoa GLOBALG.A.P:sta löydät seuraavasta linkistä: www.globalgap.org

GLOBALG.A.P.-sertifikaatin

GLOBALG.A.P. Non-GM

The Certification Body Bureau Veritas Certification declares that the company mentioned on this Letter of Conformance complies with the GLOBALG.A.P. NON-GM/”Ohne Gentechnik” Add-on Assessment Module Processing Facility for Aquaculture for the below mentioned product scope.

Non-GM-sertifikaatin

U.S. Food and Drug Admin

Biomar A/S is registered with the U.S. Food and Drug Administration pursuant to the Federal Food Drug and Cosmetic Act, as amended by the Bioterrorism Act of 2002 and the FDA Food Safety Modernization Act, such registration having been verified as currently effective on the date hereof by Registrar Corp.

Sertifikaatin

Halal Certificate

The Halal certificate is a document that guarantees that products and services aimed at the Muslim population meet the requirements of Islamic law and therefore are suitable for consumption in both Muslim-majority countries and in Western countries where there are significant population group who practice Islam (France, Germany, United Kingdom, Spain). Halal certification is a process which ensures the features and quality of the products according to the rules established by the Islamic Council that allow the use of the mark Halal.

Halal-sertifikaatin

KALA LAUTASELLASI

In this section you will find a collection on downloadable documents on several topics such as: benefits of fish, sustainable fish production to support increasing human population, FIFO, carbon footprint and more. Feel free to download the documents and use for your own purposes.

Kala - tehokasta ruuantuotantoa

Kala - tehokasta ruuantuotantoa

Kalanviljely on vähiten resursseja vaativa eläinperäisen proteiinin ruuantuotantomuoto. Kalat eivät kuluta energiaa painovoiman vastustamiseen. Ne ovat vaihtolämpöisiä, eikä niiden tarvitse kuluttaa energiaa ruumiinlämpönsä säätelyyn. Kalanlihan tuotanto onkin erittäin energiatehokasta.

Download PDF

VÄHEMMÄN ON ENEMMÄN Kalanviljelijät voivat saada parempia tuloksia vähemmällä rehulla. BioMarin Performance Concept

VÄHEMMÄN ON ENEMMÄN

Kalanviljelijät voivat saada parempia tuloksia vähemmällä rehulla. BioMarin Performance Concept mahdollistaa kalanrehun optimoinnin tinkimättä kalojen ravitsemuksellisista tarpeista ja tuotannon tavoitteista. Tämä ei ole ainoastaan kalanviljelijöiden ja vesiviljelyalan etu, vaan se on hyväksi myös ympäristölle.

Download PDF

JATKUVASTI KEHITTYVÄ ALA

JATKUVASTI KEHITTYVÄ ALA

Vesiviljelyala kasvaa keskeisistä ruuantuotannon aloista kaikkein nopeimminViimeisten 20 vuoden aikana vesiviljelyala on kehittynyt merkittävästi innovatiivisten, entistä tehokkaampien kalanrehujen avulla.

Download PDF

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN

Kaikella mitä teemme, on vaikutuksia ympäristöön, mediassa puhutaan paljon yksilöllisestä hiilijalanjäljestä. Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Ilmastonmuutosta voidaan hillitä hiiloijalanjälkeä pienentämällä.

Download PDF

HUOLEHDIMME VEDENALAISESTA ELÄMÄSTÄ

HUOLEHDIMME VEDENALAISESTA ELÄMÄSTÄ

Meidän täytyy pitää parempaa huolta valtameristämme säilyttääksemme merikalakannat ja ylläpitääksemme kestävää kehitystä. BioMar työskentelee YK:n Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseksi; kohdataan yhdessä merien ongelmat, kuten ylikalastus, monimuotoisuuden heikkeneminen ja paheneva rannikkoalueiden rehevöityminen.

Download PDF

OTHER SUPPORTING DOCUMENTS

Code of Conduct

BioMar tiedostaa, että kestävän liiketoiminnan on perustuttava ihmisten perusoikeuksien varmistamiselle. Toimintasääntömme ovat olennainen osa liiketoimintaamme. Jokaisen työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme ja alihankkijamme on noudatettava määritettyjä vaatimuksia ja säännöksiä.

Kansainvälisenä yrityksenä meidän on varmistettava maailmanlaajuisessa raaka-aineiden hankinnassa, että niin me kuin toimittajamme noudattavat toimintasäännöissämme määritettyjä vaatimuksia.

BioMarin toimintasäännöt

ELINTARVIKETURVALLISUUS

Varmistamme, että sekä kalan että ihmisten terveys turvataan. Se on BioMarin elintarviketurvallisuusohjeiden päätavoite. Huolellisesti suunnitellut elintarviketurvallisuusohjelmat varmistavat, että kasvatetut kalat ja katkaravut ovat aina terveellistä ja turvallista ravintoa.

Tämän vuoksi kaikissa laitoksissamme sovelletaan tiukkoja sisäisiä prosessimenettelyjä, ja omavalvontamme ylittää usein viralliset vaatimukset. BioMar toteuttaa vaara-analyysia kansainvälisesti tunnustetun vaara-analyysin ja kriittisten valvontapisteiden järjestelmän (HACCP, Hazard Analysis of Critical Control Point) periaatteiden mukaisesti kaikissa tuotantolaitoksissaan.

elintarviketurvallisuusohjeet

Yhteydenotto

Petteri Leskinen

Sales and Logistics Manager

E. ple@biomar.com

T. +358 407 484 602