Kestävyyteen

Olemme omistautuneet kehittämään innovatiivisia rehuratkaisuja ja kestävää vesiviljelyä kaikkialla maailmassa.

Toimintaamme ohjaavat periaatteet

Oman liiketoimintamme korkeatasoisuuden varmistaminen
Ohjeet ja raportointi

Omat ohjeemme ja raportointijärjestelmämme

BioMar-konsernilla on kattavat ohjeet, ja runsas valvonta varmistaa, että pääsemme asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi panostamme parempaan läpinäkyvyyteen raportoimalla toiminnastamme GRI:n mukaisella kestävyysraportilla.

Lue lisää

BioMarin GRI-raportti

Vahva sitoutuminen kestävään kehitykseen

BioMarin GRI-raportissa määritetään kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteemme. Se on osoitus BioMarin vahvasta, vuosien aikaisesta sitoutumisesta kestävien ja vastuullisten ratkaisujen kehittämiseen kaikessa toiminnassaan.

Lue GRI-raporttimme

Kestävää vesiviljelyä

Tarinoita siitä, miten olemme edistäneet kestävää vesiviljelytuotantoa

Ympäristöjalanjäljen pienentäminen

Sust: Environmental footprint (item, L pic.)

Ruoan kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti. YK:n mukaan vesiviljelystä voi tulla merkittävä tekijä riittävän ja kestävän elintarviketuotannon rakentamisessa.

BioMar tekee yhteistyötä asiakkaidensa kanssa, jotta nämä voisivat parantaa kasvatustoimintansa kestävyyttä. Käytämme kestävästi hankittuja raaka-aineita, jotka saamme vastuullisilta toimittajilta. Parannamme koko toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä. Lisäksi etsimme aina uusia, kestävämmällä pohjalla olevia raaka-aineita.

Pyrimme koko ajan pienentämään omaa ympäristöjalanjälkeämme.

Lue lisää

Läpinäkyvyys ja elintarviketurvallisuus

Sust: Transp. & Food Safety (item, R pic.)

Täydellinen läpinäkyvyys on tärkeää elintarviketurvallisuuden kannalta. BioMar edistää täydellistä läpinäkyvyyttä elintarviketuotantoketjun molempiin suuntiin menetelmiensä ja rekisteritoimintansa avulla. Kaikki rehujen ainesosat voidaan jäljittää BioMarin tuotannon ja varastojen kautta kunkin yksittäisen raaka-aineen toimittajaan. Samalla voidaan jäljittää, mille yksittäiselle kasvattajalle BioMar on toimittanut minkä tahansa raaka-aineen tai valmistetun rehun.

Lue lisää

Hankinta

Varmistamme, että raaka-aineet hankitaan kestävästi ja että hankinta on täysin läpinäkyvää. Raaka-aineiden toimituksessa keskitymme ympäristöjalanjäljen vähentämiseen.