Läpinäkyvyys ja elintarviketurvallisuus

Läpinäkyvyys ja elintarviketurvallisuus ovat meille tärkeitä.

TÄYDELLINEN JÄLJITETTÄVYYS

T&FS: Full traceability (item, L pic.)

BioMar keskittyy elintarviketurvallisuuteen erityisellä huolellisuudella.

Täydellinen läpinäkyvyys on tärkeää elintarviketurvallisuuden kannalta. BioMar edistää täydellistä läpinäkyvyyttä elintarviketuotantoketjun molempiin suuntiin menetelmiensä ja kirjaamistoimintansa avulla. Kaikki rehun ainesosat voidaan jäljittää BioMarin tuotannon ja varastojen kautta jokaiseen yksittäiseen raaka-aineen toimittajaan. Samalla voidaan jäljittää, mille yksittäiselle BioMar-rehun vastaanottaneelle kasvattajalle mikä tahansa raaka-aine tai rehu on toimitettu.

Parannamme läpinäkyvyyttä

T&FS: We enhance transp. (item, R pic.)

Läpinäkyvyyden edistämisellä parannamme elintarviketurvallisuutta ja kestävyyttä niin toimittajien kuin asiakkaiden, jälleenmyyjien ja kuluttajien suuntaan arvoketjussa.

Pidämme toimintamme läpinäkyvänä. Annamme vuosittaisia tiedonantoja GRI G4 -viitekehyksen mukaisesti, minkä ansiosta voimme raportoida suorituskykytavoitteistamme läpinäkyvästi ja käytännöllisesti.

Lue raporttimme

Elintarviketurvallisuus (HACCP)

ELINTARVIKETURVALLISUUS

Varmistamme, että sekä kalan että ihmisten terveys turvataan. Se on BioMarin elintarviketurvallisuusohjeiden päätavoite. Huolellisesti suunnitellut elintarviketurvallisuusohjelmat varmistavat, että kasvatetut kalat ja katkaravut ovat aina terveellistä ja turvallista ravintoa.

Tämän vuoksi kaikissa laitoksissamme sovelletaan tiukkoja sisäisiä prosessimenettelyjä, ja omavalvontamme ylittää usein viralliset vaatimukset. BioMar toteuttaa vaara-analyysia kansainvälisesti tunnustetun vaara-analyysin ja kriittisten valvontapisteiden järjestelmän (HACCP, Hazard Analysis of Critical Control Point) periaatteiden mukaisesti kaikissa tuotantolaitoksissaan.

elintarviketurvallisuusohjeet

Kestävän kehityksen optimointi

BioSustain-ohjelma kuvaa yksityiskohtaisesti, miten kestävyyttä valvotaan ja miten se optimoidaan. Sen avulla me ja asiakkaamme voivat tehdä asiantuntevia valintoja kestävyyden käyttöönotossa ja edistämisessä.

Lainsäädännön noudattaminen

Lait, asetukset ja määräykset

BioMarin kaikki toiminta perustuu kansallisiin, paikallisiin ja kansainvälisiin lakeihin ja määräyksiin. Lisäksi asetamme itsellemme korkeat yhteiskuntavastuuvaatimukset. Toimintasääntöjemme mukaan kaikkien toimittajiemme on noudatettava toimintamaidensa lainsäädäntöä ja asetuksia.

BioMarin toimintasäännöt

hallintajärjestelmät

Standardit ja sertifioidut hallintajärjestelmät

Jotta voisimme varmistaa, että läpinäkyvyyttä ja elintarviketurvallisuutta koskevat ohjeemme ja aikomuksemme ovat suunniteltuja, niitä noudatetaan ja ne ovat todistettavissa, olemme ottaneet käyttöön eri standardeja ja sertifioituja hallintajärjestelmiä parannusohjelmineen. Näihin kuuluvat ISO-standardit, ja niiden painopisteenä ovat laadunhallinta, ympäristönhoito ja elintarviketuotteiden turvallisuus.

Lue lisää

Kestävä hankinta

Kestävä ja vastuullinen raaka-aineiden hankinta

Vesiviljelyrehun tuottajana toimintamme keskittyy raaka-aineiden käsittelyn ympärille. Siksi seuraamme tiiviisti raaka-aineiden käyttöön ja hankintaan liittyviä tilanteita ja aihealueita.

Kun tietty tilanne vaikuttaa omaan liiketoimintaamme, meillä on oltava siitä hyvä yleiskuva ja meidän on pystyttävä reagoimaan siihen nopeasti.

Erilaisten sertifiointijärjestelmien ja valvontaelinten tuntemus ja niihin osallistuminen auttaa meitä toimittajien ja raaka-aineiden valvonnassa ja laadunvarmistuksessa.

Lue lisää

Työkalut ja menetelmät

Kestävän kehityksen optimointityökalut ja -menetelmät

BioSustainTM-kolmion ylimmällä tasolla on työkaluja ja menetelmiä, joilla raaka-aineiden ja vesiviljelyrehujemme tuotantoprosessien kestävyyttä voidaan mitata ja arvioida koko arvoketjun osalta. Näin kestävyyttä voidaan parantaa optimoimalla rehu, vesiviljely, käsittely ja markkinoille kuljetus. Työkalu vertaa prosessien elinkaaria ns. kehdosta hautaan.

Lue lisää