Bezustannie rozwijający się sektor

Akwakultura to najszybciej rozwijający się sektor wśród największych producentów żywności. W ciągu ostatnich 20 lat akwakultura przeszła ogromne przemiany dzięki innowacyjnym, coraz bardziej zrównoważonym paszom dla ryb.

Najnowocześniejsze technologie, innowacyjne składniki oraz szeroko zakrojone działania w zakresie badań i rozwoju spowodowały, że nasz sektor jest bardziej zrównoważony niż kiedykolwiek. Wystarczy spojrzeć na poniższe przykłady:

  • Surowce stosowane w produkcji pasz dla ryb znacząco ewoluowały w ostatnich 20 latach. W latach 90-tych, głównymi składnikami pasz były mączka rybna i olej rybny. Dzięki zdobyczom technologicznym, innowacyjnym składnikom oraz działalności w zakresie badań i rozwoju, receptury pasz są dziś opracowywane bez uzależnienia od skąpych zasobów morskich, a także bez zaniedbywania wymogów żywieniowych ryb.

 

Akwakultura to najszybciej rozwijający się sektor wśród największych producentów żywności*. W ciągu ostatnich 20 lat akwakultura przeszła ogromne przemiany dzięki innowacyjnym, coraz bardziej zrównoważonym paszom dla ryb.

Obraz 1: Rozwój surowców na przestrzeni lat.

 

  • Pasze dla ryb zawierają azot (N) i fosfor (P), pierwiastki niezbędne do wzrostu ryb. Za duża ilość azotu i fosforu prowadzi jednak do obniżenia jakości wody. W dzisiejszych czasach, akwakultura jest niewielkim źródłem azotu i fosforu wydzielanych do środowiska naturalnego. Oto przykład z Danii.

 

Pasze dla ryb zawierają azot (N) i fosfor (P), pierwiastki niezbędne do wzrostu ryb. Za duża ilość azotu i fosforu prowadzi jednak do obniżenia jakości wody. W dzisiejszych czasach, akwakultura jest niewielkim źródłem azotu i fosforu wydzielanych do środowiska naturalnego. Oto przykład z Danii.

Obraz 2: Przykład z Danii

 

 

  • Współczynnik wykorzystania paszy (FCR) to powszechnie stosowany w hodowlach ryb i innych zwierząt wskaźnik, który pozwala określić stosunek nakładów do wyników. Niski FCR skutkuje mniejszym wydzielaniem azotu i fosforu, lepszą jakością wody i mniejszym wpływem na środowisko. Współczesne technologie i wiedza pozwalają zoptymalizować pasze dla ryb i zmniejszyć FCR, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb żywieniowych ryb oraz realizacji celów hodowli.

 

Współczynnik wykorzystania paszy (FCR) to powszechnie stosowany w hodowlach ryb i innych zwierząt wskaźnik, który pozwala określić stosunek nakładów do wyników.

Obraz 3: Azot, fosfor i FCR na przestrzeni lat.

 

 

Najnowocześniejsze technologie, innowacyjne składniki oraz szeroko zakrojone działania w zakresie badań i rozwoju spowodowały, że nasz sektor jest bardziej zrównoważony niż kiedykolwiek

BioMar pracuje nad realizacją wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Więcej informacji znaleźć można na stroniehttps://www.un.org/sustainabledevelopment/