Troska o życie pod wodą

Zasoby ryb morskich są zagrożone. Musimy bardziej troszczyć się o oceany, aby te zasoby ochronić, a także zapewnić im zrównoważony rozwój. BioMar pracuje nad realizacją 14-ego Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ, aby pokonać trudności przed jakimi stoją nasze oceany, takie jak przełowienie, utrata bioróżnorodności i postępująca eutrofizacja wybrzeży.

Przez ostatnie trzy dekady, biologicznie niezrównoważone połowy wzrosły trzykrotnie. Jest to poważne zagrożenie dla globalnych zasobów ryb morskich oraz oceanów.

 

Przez ostatnie trzy dekady, biologicznie niezrównoważone połowy wzrosły trzykrotnie. Jest to poważne zagrożenie dla globalnych zasobów ryb morskich oraz oceanów.

 Obraz: (Wykres: światowe trendy) http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture

 

Zrównoważone pasze dla akwakultury

Aby pokonać problemy, z którymi mierzą się ekosystemy morskie, musimy zwiększyć wysiłki związane z ochroną środowiska i zrównoważonym wykorzystywaniem oceanów i ich zasobów. Dla akwakultury oznacza to stosowanie zrównoważonych pasz. BioMar produkuje pasze dla ryb, które:

  1. Zaspokajają wymogi żywieniowe ryb bez polegania na skąpych zasobach morskich.
  2. Pozwalają hodowcom produkować więcej ryb niż wykorzystywanych jest w produkcji pasz (FIFO<1*), dzięki czemu akwakultura jeszcze nigdy nie była tak zrównoważona.

W konsekwencji, hodowcy stosujący pasze BioMaru mogą złagodzić efekty przełowienia i zatroszczyć się o życie pod wodą.

 

Czym jest FIFO?

*FIFO (Fish In:Fish Out) to współczynnik, który określa wydajność akwakultury w odniesieniu do ryb morskich, które stosowane są w produkcji paszy oraz ryb w hodowli.

 

*FIFO (Fish In:Fish Out) to współczynnik, który określa wydajność akwakultury w odniesieniu do ryb morskich, które stosowane są w produkcji paszy oraz ryb w hodowli.

BioMar pracuje nad realizacją wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Więcej informacji znaleźć można na stroniehttps://www.un.org/sustainabledevelopment/