Aktualizacja BioMar Feeding Tool

Aplikacja BioMar Feeding Tool została zaktualizowana i zoptymalizowana zgodnie z najnowszym stanem wiedzy dostępnej dla hodowców ryb, dzięki czemu oferuje jeszcze dokładniejsze obliczenia bieżącego oraz długofalowego zapotrzebowania na paszę.

BiMar nieustannie pracuje nad rozwojem pasz, narzędzi i systemów, opierając się na najnowszych wynikach badań. Najnowsza aktualizacja BioMar Feeding Tool jest rezultatem tych działań, dzięki czemu przyczynia się do zwiększenia wartości hodowli, w których stosowane są pasze BioMaru. Aplikacja została, między innymi, dostosowana do użycia w klatkowych hodowlach pstrąga, a także dopracowana tak, aby jeszcze lepiej spełniać wymogi hodowców działających na określonych rynkach, takich jak Szwecja, Finlandia czy Rosja.

Od 2018 roku, hodowcy obsługiwani przez Dział EMEA BioMaru w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie mają dostęp do innowacyjnej aplikacji do kalkulowania i prognozowania zapotrzebowania na paszę dla hodowli. Celem BioMar Feeding Tool jest ułatwienie hodowcom obliczania właściwej ilości paszy oraz długofalowagego jej zużycia w hodowli.

 

BioMar Feeding Tool to usługa online, która dostarcza rekomendacje dotyczące stosowania pasz BioMaru w wydajny i łatwy sposób.

BioMar Feeding Tool to usługa online, która dostarcza rekomendacje dotyczące stosowania pasz BioMaru w wydajny i łatwy sposób.

 

BioMar Feeding Tool to rezultat szeroko zakrojonych badań oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu potrzeb żywieniowych ryb hodowlanych, a także praktycznego doświadczenia zdobytego dzięki bliskiej współpracy z klientami od momentu powstania firmy w 1962 roku. Jest to narzędzie, które pozwala hodowcom obliczać dzienne zapotrzebowanie na paszę, a także prognozować je dla konkretnej hodowli w konretnym okresie. Michel Autin, Dyrektor Techniczny Działu EMEA BioMaru, wyjaśnia: 

 

"BioMar Feeding Tool to usługa online, która dostarcza rekomendacje dotyczące stosowania pasz BioMaru w wydajny i łatwy sposób. Naszym celem jest wspieranie klinetów w dokonywaniu efektywnych obliczeń w zakresie codziennego zapotrzebowania na paszę oraz prognozowania zużycia paszy w określonym czasie, aby zwiększyć wydajność hodowli".

 

Aplikacja BioMar Feeding Tool dostępna jest dla hodowców z rynków obsługiwanych przez Dział EMEA firmy BioMar w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie, w wersji polskiej, angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej, greckiej, tureckiej, niemieckiej, duńskiej, szwedzkiej, fińskiej, a wkrótce także rosyjskiej.

Narzędzie to pomaga w planowaniu karmienia w hodowlach pstrąga tęczowego, labraksa i dorady. Trwają prace nad rozszerzeniem tej listy o kolejne gatunki. BioMar Feeding Tool jest kompatybilne z każdym urządzeniem z dostępem do internetu.

 

"Kreowanie wartości dla interesów naszych klientów jest naszym ostatecznym celem. Oprócz dostarczania naszej branży wiodących produktów i koncepcji paszy, BioMar dąży także do wypełniania swojej misji poprzez innowacyjne usługi. BioMar Feeding Tool jest jednym z przełomowych kroków w tym kierunku, mówi Michel Autin".

 

Michel Autin dodaje: - Nasz zespół doradców technicznych BioFarm jest ceniony przez klientów dzięki oferowanym wsparciu w zakresie stosowania pasz, strategii karmienia, usług weterynaryjnych, ulepszania instalacji hodowlanych oraz ogólnego zarządzania hodowlą. BioMar Feeding Tool jest całkowicie darmowym uzupełnieniem usług oferowanych przez BioFarm, dodającym wartości interesom naszych klientów. Mamy nadzieję, że hodowcy z entuzjazmem przyjmą najnowszą aktualizację BioMar Feeding Tool i będą chętnie korzystać z aplikacji w swojej działalności.