BioMar udostępnia aplikację “BioMar Feeding Tool”

17 kwietnia 2018

Dział firmy BioMar udostępnił innowacyjną aplikację do kalkulowania i prognozowania zapotrzebowania na paszę dla hodowli. Celem aplikacji “BioMar Feeding Tool” jest ułatwienie hodowcom obliczania właściwej ilości paszy oraz długofalowagego jej zużycia w hodowli.

„Kreowanie wartości dla interesów naszych klientów jest naszym ostatecznym celem. Oprócz dostarczania naszej branży wiodących produktów i koncepcji paszy, BioMar dąży także do wypełniania swojej misji poprzez innowacyjne usługi. BioMar Feeding Tool jest jednym z przełomowych kroków w tym kierunku,” mówi Michel Autin, Dyrektor Techniczny Działu EMEA.

BioMar Feeding Tool to rezultat szeroko zakrojonych badań oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu potrzeb żywieniowych ryb hodowlanych, a także praktycznego doświadczenia zdobytego dzięki bliskiej współpracy z klientami od momentu powstania firmy w 1962 roku. Jest to narzędzie, które pozwala hodowcom obliczać dzienne zapotrzebowanie na paszę, a także prognozować je dla konkretnej hodowli w konretnym okresie.

Michel Autin wyjaśnia: „BioMar Feeding Tool to usługa online, która dostarcza rekomendacje dotyczące stosowania pasz BioMaru w wydajny i łatwy sposób. Naszym celem jest wspieranie klinetów w dokonywaniu efektywnych obliczeń w zakresie codziennego zapotrzebowania na paszę oraz prognozowania zużycia paszy w określonym czasie, aby zwiększyć wydajność hodowli.”

Aplikacja BioMar Feeding Tool dostępna jest w jedenastu wersjach językowych dla hodowców z rynków obsługiwanych przez Dział EMEA firmy BioMar, to znaczy w wersji polskiej, angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej, greckiej, tureckiej, niemieckiej, duńskiej, szwedzkiej oraz fińskiej.

Narzędzie to pomaga w planowaniu karmienia w hodowlach pstrąga tęczowego, labraksa i dorady. Trwają prace nad rozszerzeniem tej listy o kolejne gatunki. BioMar Feeding Tool jest kompatybilne z każdym urządzeniem z dostępem do internetu.

Michel Autin dodaje: „Nasz zespół doradców technicznych BioFarm jest ceniony przez klientów dzięki oferowanym wsparciu w zakresie stosowania pasz, strategii karmienia, usług weterynaryjnych, ulepszania instalacji hodowlanych oraz ogólnego zarządzania hodowlą. BioMar Feeding Tool jest uzupełnieniem usług oferowanych przez BioFarm, dodającym wartości interesom naszych klientów. Mamy nadzieję, że hodowcy z entuzjazmem przyjmą to nowe narzędzie i będą chętnie używać go w swojej działalności.”

Znajdź aplikację na www.feedingtool.biomar.com