Naszym celem jest zrównoważony rozwój – z każdą kolejną torbą paszy

Grupa BioMar nie ustaje w poszukiwaniach zrównoważonych rozwiązań dla akwakultury. Najnowszą inicjatywą duńskiej fabryki BioMaru jest stosowanie toreb na paszę wyprodukowanych w 75% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

 

Zmniejszanie wpływu na środowisko

Zrównoważony rozwój opiera się na zaspokajaniu potrzeb ludzkich bez wywierania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. BioMar skupia się na rozwoju innowacyjnych rozwiązań paszowych i zrównoważonej akwakultury, a także minimalizowaniu wpływu naszej działalności na środowisko.

Dlatego też z dumą możemy ogłosić, że folia stosowana w produkcji toreb na pasze (20 kg i 25 kg) produkowanych w naszej duńskiej fabryce, pochodzić będzie z materiałów wyprodukowanych w co najmniej 75% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Anders Brandt-Clausen, Dyrektor Zarządzający BioMaru Dania, wyjaśnia:

 

"Zastosowanie takich materiałów to krok w kierunku bardziej zrównoważonych opakowań. Nie możemy pozwolić sobie na żadne kompromisy w zakresie jakości paszy i bezpieczeństwa żywności, dlatego podeszliśmy dość konserwatywnie do zawartości materiałów pochodzących z recyklingu. Jednak naszym celem jest zwiększanie tej proporcji w przyszłości. Co więcej, nowa folia składa się z pięciu warstw, z których wewnętrzna wyprodukowana jest z materiału pierwotnego, dzięki czemu w pełni zachowane jest bezpieczeństwo paszy."

 

Dzięki tej inicjatywie, BioMar będzie mógł zaoferować swoim klientom nie tylko bardziej zrównoważone, ale także bardziej funkcjonalne opakowania, dzięki temu, że nowa folia jest wytrzymalsza.

 

Zrównoważony rozwój w centrum naszych działań

Zrównoważony rozwój jest integralnym elementem DNA BioMaru od 1962 roku, kiedy grupa hodowców ryb założyła firmę BioMar, aby produkować wysokiej jakości pasze, które powodowałyby mniejsze zanieczyszczenie niż popularne wtedy pasze mokre. Od tamtego czasu, nie ustajemy w proponowaniu kolejnych inicjatyw, które czynią nasze działania jeszcze bardziej zrównoważonymi.

 

Dążenie do wspólnego celu

Cele Zrównoważonego Rozwoju zostały przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie ONZ w roku 2015, w ramach Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Instytucje i firmy prywatne zostały wezwane do działań na rzecz osiągnięcia tych celów w ramach globalnego partnerstwa. BioMar przyjął tę inicjatywę z zadowoleniem, ponieważ doskonale wpisuje się w nasze dążenia do unowocześniania akwakultury na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Od tamtej pory, BioMar dokłada starań, aby osiągnąć kilka z 17 celów. Przede wszystkim, skupiamy się na: Cel 2: Zero głodu, Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 14: Życie pod wodą oraz Cel 15: Życie na lądzie.

 

"Wiele inicjatyw BioMaru przyczynia się do osiągnięcia tych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Najważniejsze dla nas jest zaangażowanie w produkcję zrównoważonej, zdrowej i bezpiecznej żywności dla ludzi na całym świecie, wyjaśnia Anders Brandt-Clausen i dodaje: Wierzymy, że każdy krok naprzód, mały czy duży, taki jak na przykład nowe opakowania produkowane w co najmniej 75% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, może zainspirować do powstania wielu podobnych inicjatyw na rzecz lepszej przyszłości."

 

Hodowcy, którym produkty dostarcza duńska fabryka BioMaru, mogą spodziewać się nowych opakowań począwszy od maja tego roku. Mamy nadzieję, że nasi klienci z zadowoleniem przyjmą tę inicjatywę.

 

Grupa BioMar nie ustaje w poszukiwaniach zrównoważonych rozwiązań dla akwakultury. Najnowszą inicjatywą duńskiej fabryki BioMaru jest stosowanie toreb na paszę wyprodukowanych w 75% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.