ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Jesteśmy innowatorami, dla których szczególnie ważna jest wydajna i zrównoważona akwakultura na świecie.

Nasze zasady przewodnie

Jak zapewniamy najwyższe standardy naszej działalności
Wytyczne i raportowanie

Nasze wytyczne i systemy raportowania

Grupa BioMar kieruje się kompleksowym zbiorem wytycznych, a także polega na ścisłej kontroli w celu zapewnienia realizacji zamierzonych celów. Ponadto, zobowiązujemy się do większej przejrzystości dotyczącej naszych działań, poprzez raportowanie zgodnie ze standardem GRI.

Czytaj więcej

Raport GRI BioMaru

Zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

Raport GRI BioMaru przedstawia nasze ambitne cele dotyczące zrównoważonego rozwoju, a także pokazuje wieloletnie zaangażowanie Grupy BioMar w rozwój zrównoważonych i odpowiedzialnych rozwiązań w każdym obszarze naszych operacji.

Przeczytaj nasz raport GRI

Zrównoważone pozyskiwanie ryb i owoców morza

Historie o naszych działaniach w kierunku zapewnienia zrównoważonej produkcji ryb i owoców morza.

Zmniejszenie naszego wpływu na środowisko naturalne

Sust: Environmental footprint (item, L pic.) PL

Globalne zapotrzebowanie na żywność będzie wzrastać, a akwakultura – według ONZ – może odegrać ważną rolę w zapewnieniu wystarczającego i zrównoważonego źródła produktów żywnościowych.

BioMar współpracuje z klientami w dziedzinie zwiększenia poziomu zrównoważenia ich hodowli. Stosujemy surowce pozyskane w zrównoważony sposób, od dostawców prowadzących zrównoważoną działalność. Podnosimy poziom przejrzystości i identyfikowalności w całym łańcuchu dostaw. I zawsze poszukujemy nowych, jeszcze bardziej zrównoważonych surowców.

Zawsze dążymy też do zminimalizowania naszego wpływu na środowisko.

Czytaj więcej

Przejrzystość i bezpieczeństwo żywności

Sust: Transp. & Food Safety (item, R pic.) PL

Pełna identyfikowalność jest podstawą bezpieczeństwa żywności. Procesy i procedury rejestracyjne BioMaru pomagają zachować całkowitą identyfikowalność w całym łańcuchu produkcji żywności. Każdy ze składników paszy może zostać prześledzony wstecz, od naszych fabryk i magazynów, aż do dostawców poszczególnych surowców. Podobnie dowolny surowiec lub gotowy produkt może zostać prześledzony aż do hodowcy, który kupił paszę BioMaru. 

Czytaj więcej

Zaopatrzenie

Mamy pewność, że używane przez nas surowce są pozyskiwane w sposób odpowiedzialny i w pełni identyfikowalne. W transporcie surowców zwracamy uwagę przede wszystkim na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.