Reducering af vores fodaftryk

Fokus på bæredygtighed igennem hele værdikæden

Miljøpåvirkning

ROF: Environmental footprint (item, R pic.)

Vi reducerer vores egen miljøpåvirkning

Vores hovedfokus er at støtte vores kunder i at levere sunde, velsmagende fisk og skaldyr. Vi gør dette ved at være innovative for at skabe effektivt, sikkert og nærende foder med minimal miljøpåvirkning.

Det er årsagen til, at vi har været pionerer inden for fornyelse af nye akvafodertyper baseret på alternative råvarer, der komplementerer brugen af fiskemel. Og det er årsagen til, at vi tager den miljømæssige påvirkning af vores logistike setup så alvorligt.

KPI'er

ROF: KPIs (item, L pic.)

Vi forbedrer bæredygtighed gennem globale Key Performance Indicators (KPI’er)

Som en multinational producent og en ansvarlig global aktør har BioMar identificeret et antal globale KPI'er i overensstemmelse med vores væsentlighedsvurdering.

Med disse udfordrende målemetoder og mål opnår vi en styrkelse af den bæredygtige udvikling af vores aktiviteter og forbedrer bæredygtigheden i værdikæden for akvakultur.

Vores KPI'er sigter mod at nå ambitiøse mål, der dækker en lang række emner.

Se vores KPI'er

Vægtige områder

Vi gør vores bedste for at sikre bæredygtighed i hele værdikæden fra råvarer til de høstede fisk.

Sundhed og kvalitet

Vi lægger vægt på god sundhed og høj kvalitet

På verdensplan vil den almene sundhed i fremtiden i stigende grad afhænge af kvaliteten af opdrættede fisk og skaldyr.

Derfor vil det ernæringsmæssige indhold og sundheds- og kvalitetsstatussen for fisk og rejer, der fodres med vores produkter, spille en stadig vigtigere rolle.

Samfundet

Vi tillægger det vægt at handle ansvarligt

BioMar er stærkt involveret i de lokalsamfund, hvor vi er til stede, med henblik på at forbedre leveforhold via kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige aktiviteter.

Samtidig er det vores hensigt, via ansvarlige indkøb og omhyggelig udvælgelse og auditering af leverandører at sikre, at vores leverandører handler lige så forsvarligt i forhold til lokalsamfundene i de lande, hvor vi indkøber vores råvarer.

Miljø

Vi drager omsorg for at beskytte miljøet

Via vores aktiviteter søger vi at bidrage til forøget bæredygtighed ved at minimere vores udledninger, mens vi samtidigt forøger vores produktion.

BioMar’s foderløsninger fokuserer på miljømæssig balance ved at nedsætte udledninger til vandmiljøet og ved at fokusere på bæredygtig anvendelse af råvarer. Vi sigter også på at fremme øget anvendelse af vores funktionelle fodertyper. Disse bidrager til forøget foderoptagelse, nedsatte udledninger fra akvakulturanlæg, forbedret sundhed og højere overlevelsesrater for de opdrættede fisk og rejer.