Foder och Tjänster

BioMar erbjuder ett omfattande utbud av foder och tjänster som är utformade för att säkerställa den hållbara framtiden för akvakulturindustrin, samtidigt som vi fortsätter att innovera för er framgång.

Vi fokuserar på att stödja våra kunder i att leverera säker och hälsosam skaldjur. Vi gör detta genom att producera utfodring med hög prestanda som är säker, näringsrik och med minimal miljöpåverkan.

Utforska Foderlösningar

  • Blue Impact
  • SmartCare
  • LARVIVA

Vi förändrar vår utfodring för framtiden

Världsledare har föreställt sig att akvakulturproduktionen ska fördubblas fram till 2050 utan att öka trycket på vilda fiskar och jordbruksmark. En uppgift som verkar omöjlig, men om vi ska ha en hållbar framtid får inte akvakulturen misslyckas eftersom den är en näringsrik och lågpåverkande livsmedelskälla.

Vi är fast beslutna att göra det möjligt för vattenbruksindustrin att vara en långsiktigt lönsam leverantör av säkra, hälsosamma fisk- och skaldjursprodukter. Därför kommer vi att fortsätta driva innovation inte bara inom utfodringseffektivitet och prestanda utan också inom utvecklingen av foderingredienser med låg miljöpåverkan genom vårt samarbete med leverantörer och forskningsinstitut.

Våra tjänster