BioSustain Parametrar för Påverkan

BioSustain Impact Parameters ger dig en förståelse för de mest kritiska områdena för miljöpåverkan från foderproduktion. Vi har utvecklat dessa indikatorer för att ytterligare vägleda och definiera hållbar innovation inom foder och vattenbruk. Att kvantifiera och redovisa effekterna av våra foder hjälper oss att styra mot en mer hållbar vattenbruksindustri.

Koldioxidavtryck

Klimatförändringar som orsakas av utsläpp av växthusgaser är ett av de största hoten mot planeten och dess invånare.

Koldioxidavtryck är ett mått på de kumulativa utsläppen av växthusgaser från en produkts eller tjänsts livscykel uttryckt i koldioxidekvivalenter.

Lär dig om Vårt Löfte

Cirkulär och Återställande

Den globala livsmedelsproduktionen överskrider för närvarande de planetära gränserna för en hållbar framtid.

Aquafeed bör därför frikopplas från miljöförstöring och direkt konkurrens med livsmedelsproduktion för människor.

Ansvarsfulla Inköp

Forage Fish Dependency Ratio (FFDR)

Marina ingredienser är begränsade resurser som bör användas på ett ansvarsfullt sätt.

FFDR är ett mått på antalet ekvivalenter foderfisk som används för att producera en enhet odlad fisk och skaldjur.

Vår användning 2022

Ofta ställda frågor