Transferfoder

Vårt sortiment för överföring underlättar en framgångsrik övergång när fiskar går från sötvatten till havet. Noga utvalda funktionella komponenter i våra foder för överföringsakvakultur stöder fiskens immunförsvar och barriärer, vilket säkerställer optimala avkastningar i kläckeriet och en mer robust och motståndskraftig smolt efter frisläppandet.