Above & Beyond

Powered by Partnership. Driven by Innovation.

Above & Beyond är vår globala strategi som sträcker sig fram till 2028+, och vägleder oss när vi strävar efter att påverka branschen och planeten bortom vad vi någonsin gjort tidigare.
Det kommer inte att bli en lätt resa och det kommer att kräva mycket ledarskap, ansträngning och förändring. Men det är rätt att göra!
- Carlos Diaz, CEO BioMar Group

Skydda kärnan

Vår strategi erbjuder en paradigmskift för BioMar och våra kunder, där innovation och hållbarhet verkligen integreras i det kommersiella värdeförslaget. Vi skyddar kärnan av företaget genom kommersiell och operativ excellens och skapar värde genom hållbarhet samtidigt som vi ökar vårt fokus på datadrivna affärsbeslut och digitala datalösningar.

Accelerera tillväxten

Vi kommer att förstärka fokus på strategiimplementering, affärsutveckling och M&A, samtidigt som vi stärker global anpassning för att förbättra samarbetet över våra kärnverksamheter. När vi accelererar global tillväxt över nya geografier och områden hoppas vi bli en relevant aktör i alla geografier.

Framtidsäkra bortom foder

Vår strategi är inte bara ambitiös utan också modig när vi tänker utanför boxen, flyttar gränserna och går utöver kundförväntningarna. Vi utforskar möjligheter inom relaterade affärsområden samtidigt som vi fortsätter att innovera med nästa generations produktlösningar och fungera som katalysator för att införa spännande

För att underlätta excellens i det som redan har byggts kommer vi att fortsätta att expandera in i nya områden samtidigt som vi utforskar möjligheter inom relaterade affärsområden som kommer att stödja innovation inom vattenbruksindustrin.

Resultat (2)

  BioMar avbryter alla kommersiella aktiviteter med och i Ryssland

  Efter invasionen i Ukraina stänger BioMar Group ner all handel med Ryssland. Beslutet gäller försäljning av färdiga produkter samt anskaffning av råvaror.

  Läs mer om detta

  BioMar avbryter alla kommersiella aktiviteter med och i Ryssland

  Efter invasionen i Ukraina stänger BioMar Group ner all handel med Ryssland. Beslutet gäller försäljning av färdiga produkter samt anskaffning av råvaror.

  Läs mer om detta