Om Oss

BioMar's syfte har sina rötter i vår historia och vårt engagemang i vattenbruk. Med hjälp av banbrytande kunskaper och långvariga partnerskap med våra intressenter, strävar vi efter att utveckla och leverera verkligt effektiva, miljömässigt hållbara och sunda foderlösningar. Vi engagerar oss i att förnya vattenbruket.

Vi är innovatörer som fokuserar på ett effektivt och hållbart vattenbruk.

Våra vägledande principer

Samarbete

Vi förstår kraften i ömsesidigt fördelaktiga partnerskap och vi söker aktivt samarbete inom alla aspekter av branschen.

Hållbarhet

Vi tar ett socialt ansvar för att utveckla ett hållbart vattenbruk och strävar efter att minska vår egen miljöpåverkan.

Innovation

I samarbete med andra agerar vi som en katalysator för förändring. Vi stödjer korsutnyttjande av kunskap, både internt och externt.

Prestanda

Vi arbetar för att säkerställa att våra kunder har tillgång till de mest effektiva och ansvarsfulla utfodringsmetoderna och vi optimerar vår egen värdekedja.

  • Foder för över 45 arter.

  • I över 90 länder

  • Kapacitet på 2 miljoner ton

  • 1 700 anställda

De viktigaste arterna vi utfodrar

Vi levererar foder till cirka 90 länder och till mer än 45 olika arter. Från någon av våra 17 foderproduktionsanläggningar runt om i världen i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spanien, Frankrike, Grekland, Turkiet, Kina, Vietnam, Costa Rica, Ecuador och Australien.
Species distribution fed by BioMar

Djupdykning i BioMar