Under de senaste åren har vi märkt en enorm ökning av intresset för hållbarhet och har fått förfrågningar från alla våra enheter och avdelningar, samt från kunder och externa intressenter. Ända sedan lanseringen av BioSustain 2007 har hållbarhet blivit en kärna i Biomars syfte.

Välkommen till BioSustain Masterclass

Lyssna på vår Global Sustainability Director Vidar Gundersen presentera miljöproblem som utgör stora utmaningar för oss alla. Global uppvärmning, avskogning och vattenanvändning påverkar alla på den här planeten varje dag. Det är dags att tänka om.

Cirkulär ekonomi

Även om cirkulär ekonomi har blivit ett buzzword de senaste åren vill vi förklara vad det egentligen innebär, eftersom det i grunden handlar om våra resurser och hur vi använder dem.

Avfallshantering

Ansvarigt konsumtion och produktion är ett mycket viktigt ämne inom hållbarhet. Överkonsumtion och oansvarig produktion är skadligt för hållbar utveckling.

Global uppvärmning

Parisavtalet har som mål att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader Celsius och att "få fart på insatserna" för att begränsa den till 1,5 grader Celsius. För att uppnå detta har länder lämnat in Förhandsbestämda nationella bidrag (INDC) som skissar deras klimatåtgärder efter 2020.

Biodiversitet och markförändringar

BioMar är en erkänd pådrivare av certifierade, avskogningsfria och ansvarsfullt producerade råvaror. Genom att uppmuntra bönder att öka produktiviteten utan att öka sin miljöpåverkan skyddar vi viktiga ekosystemtjänster som lokalsamhällen är beroende av.

Kolcykeln

Kolcykeln är naturens sätt att återanvända kolatomer som reser från atmosfären till organismer på jorden och sedan tillbaka till atmosfären igen och igen. Större delen av kolet lagras i klippor och sediment, medan resten lagras i havet, atmosfären och levande organismer.

Resursbrist

När du tänker på hållbarhet, tänker du ofta på typiska saker som klimatförändringar, djurskydd, avskogning och biologisk mångfald. Men det finns en hel extra sida till hållbarhet som är verkligen viktig för vår industri: resurser.

FN:s hållbara utvecklingsmål

Vad är FN:s hållbara utvecklingsmål och varför är de så viktiga? Varför bör de anpassas på företagsnivå av alla ansvarsfulla organisationer med verksamhet och leverantörskedjor som sträcker sig över hela världen?

Global inköpspolicy

Vi är fast beslutna att införa integritet, hållbarhet och mänskliga rättigheter i alla led av vår värdekedja.

Läs våra policys