Stadie

Vårt utbud av kläckerier inkluderar premium- och standardprogram för larv-/efteravvänjnings- och förskolestadier för att passa kläckeriuppfödares mål och protokoll. Sortimentet kompletteras med våra högkvalitativa foder för avelsfiskar både under underhålls- och mognadsperioder samt en berikningsdiet för rotiferer och Artemia.

Find out more

Vårt startsortiment omfattar snabb tillväxt och högkvalitativa råvaror på ett unikt sätt. Baserat på års omfattande forskning och unika partnerskap levererar våra startfoder högkvalitativa juvenila fiskar och räkor redo för nästa livsstadie.

Find out more

Vårt sortiment för överföring underlättar en framgångsrik övergång när fiskar går från sötvatten till havet. Noga utvalda funktionella komponenter i våra foder för överföringsakvakultur stöder fiskens immunförsvar och barriärer, vilket säkerställer optimala avkastningar i kläckeriet och en mer robust och motståndskraftig smolt efter frisläppandet.

Find out more

Vårt sortiment av fiskfoder hjälper fiskodlare att uppnå de bästa möjliga resultaten för sina fiskodlingar enligt deras produktionsmetoder och förhållanden för att uppfylla sina individuella affärsmål. Den höga kvaliteten och prestandan hos våra fiskfoder säkerställer att fiskodlingar har jämn och stabil produktion.

Find out more