The P 3.0 Concept

P 3.0 Concept säkerställer att du alltid uppnår önskad prestanda. BioMars foder är expertmässigt optimerade för olika typer av fiskprodukter och anpassade till olika marknadssituationer, vilket säkerställer att du når dina mål.
Detta innehåll kräver godkännande av cookies
  1. Statistiska cookies

  2. Marknadsföringscookies

Optimerat foder

I ett ständigt föränderligt marknadslandskap kan priset på fisk fluktuera kraftigt, vilket påverkar produktionskostnaderna. Från rund, rensad och filéad, utbudet är varierat. Här kommer konceptet P 3.0 in i bilden: skräddarsydda foder som är utformade för att anpassas till marknadens dynamiska natur. Oavsett marknadssituationen har vi det du behöver.

Vetenskapen bakom P 3.0-konceptet

Att identifiera näringsbehovet för olika fiskarter och för varje livsstadium är det första steget mot att formulera det optimala fodret.

Att uppnå den perfekta balansen mellan tillgängliga aminosyror och energi är en kritisk faktor för att optimera proteinutnyttjandet.

Förstå aminosyror och energi
Förstå näringsmässig variation i livscykeln
Har format framtiden för fiskfoder i över 20 år
I mer än två decennier har BioMar varit banbrytande inom foderformulering med Performance Concept. Vi har minskat vårt beroende av enskilda råvaror så att du kan uppnå bästa möjliga totala ekonomiska prestanda, på det mest hållbara sättet utan att kompromissa med den konstant höga kvaliteten på vårt foder.
1997: Att lära känna fisken
BioMars FoU-insatser resulterade i BioRhythm-konceptet där fiskens olika behov i olika livsstadier kunde identifieras. Detta gjorde det möjligt att förse fiskodlare med idealiskt balanserade dieter för alla storlekar, vilket garanterar friska och högpresterande fiskar. De första forskningsresultaten gällde atlantlax.
2004: Vi lär känna fler fiskar
BioMar började introducera BioRhythmic-utfodring för många andra arter, bland annat regnbåge, havsabborre, havsruda, meagre, tilapia och afrikansk havskatt.
2011: Avancerad forskning skapar många möjligheter
Under 2011 skedde ett genombrott inom vattenbruket: Omfattande forsknings- och utvecklingsinsatser började bära frukt och BioMar lanserade ett nytt sätt att formulera foder för vattenbruk. Detta var första gången som fiskodlare mötte BioMar's banbrytande Performance Concept.
I Performance Concept formulerades fodret baserat på smältbart protein och smältbar energi, vilket är vad fisken faktiskt kan utnyttja. På så sätt blev det möjligt att fastställa fodrets prestanda genom att sträva efter en viss FCR, utan att vara beroende av särskilda råvaror.
2019: Anpassning till specifika odlingsmål och marknadssituationer
Med konceptet P 3.0 utvecklar BioMar sitt arbete ytterligare genom att anpassa fodret till olika uppfödningsstrategier och mål. I P 3.0-konceptet optimeras fodret inte bara för en viss FCR utan även för en önskad balans mellan FCR, SGR och ett antal andra parametrar, såsom HSI, VSI, konditionsfaktor (K) - allt beroende på odlingsmål och mål för slutliga fiskprodukter. Med P 3.0-konceptet kan vi med andra ord påverka fler prestanda- eller kvalitetsrelaterade parametrar än tidigare. Under föränderliga affärsvillkor ger detta fiskodlarna fler riktade alternativ när de väljer foder.

Foderlösningar

Drivkraft för tillväxt och prestanda

Läs mer