Våra Marknader

BioMar är en av världens största producenter av högpresterande, hållbart foder för den globala vattenbruksindustrin. Vi driver 17 anläggningar för foderproduktion i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spanien, Frankrike, Vietnam, Grekland, Turkiet, Kina, Ecuador, Australien och Costa Rica och levererar till över 90 länder runt om i världen.
BioMar's global production facilities

Globala produktionsanläggningar

Foderlösningar

Drivkraft för tillväxt och prestanda

Läs mer