Globala Policyer

BioMars globala policyer täcker ett brett spektrum av kund- och landsspecifika lagstadgade krav.

Dessa globala policyer gäller för alla företag under BioMar-koncernens operativa kontroll. De kommer regelbundet att granskas av BioMar Executive Committee för anpassning till nuvarande och framtida mål. Revideringar kommer att publiceras och delges alla anställda och berörda parter.

Våra Värderingar

Vår Tillverkning

Våra Medarbetare

Våra inköp

Dina Data

Speak-Up Line

Om du misstänker en överträdelse av vår uppförandekod, våra policyer eller någon lag ska du meddela oss.

Skicka in en rapport