Vårt Löfte

BioMar gav ett löfte, till vår planet och dess befolkning, med en uppsättning ambitiösa mål som ska bidra till att återställa vår miljö och samtidigt göra det möjligt för mänskligheten att blomstra.

Åtgärder för klimatet

Klimatåtgärder

BioMar ligger i framkanten när det gäller minskning av utsläpp inom vår bransch och vi har åtagit oss att följa initiativet Science Based Targets (SBTi) genom att anpassa våra verksamhetsmål till 1,5 °C för att minska klimatförändringarna.   

Detta åtagande markerades genom att vi antog kortsiktiga mål för 2030, ett avgörande steg för att skapa förutsättningar för framtida hållbarhetsprestationer.  Vi kommer att omvärdera hur vi på ett trovärdigt sätt kan fastställa ett långsiktigt nettonollmål baserat på erfarenheterna från den kortsiktiga master-planen.  

Alla dessa mål är anpassade efter 1,5 °C-vägen, detta understryker vårt ledarskap och engagemang för denna globala utmaning.  

­


Milstolpar under 2023

 • Totalt växthusgasavtryck för foder från BioMar: 1,91 ton CO2/ton foder (-11,9 % från baslinjen år 2020)  

 • Scope 1 och scope 2 SBTi-status: -15,3 % från baslinjen 2020 (marknadsbaserad metod)  

 • Scope 3 SBTi-status: -12,5 % från baslinjen 2021  

 • Uppnådde utsläppsminskningar i scope 1 och 2 genom tekniska lösningar med låga koldioxidutsläpp och bränsleoptimering.  

 • Uppnådde scope 3-reduktioner genom strategiska inköps- och leverantörsförbättringsprogram.  

Ladda ner våra milstolpar för klimatåtgärder 2023 (EN)

Mål för 2030

 • Minska BioMars totala växthusgasavtryck för foder (GHG) med 1/3 till 2030  

 • Uppfylla våra vetenskapligt baserade mål genom initiativet Science Based Targets (SBTi) anpassat till de minskningar som krävs för att hålla den globala uppvärmningen på mindre än 1,5 °C.  

 • Vi åtar oss att minska absoluta scope 1- och scope 2-GHG-utsläpp med 42 % till 2030 från basåret 2020  

 • Vi åtar oss att minska absoluta scope 3-GHG-utsläpp från inköpta varor och tjänster samt uppströms och distribution med 30 % till 2030 från basåret 2021  

 • Ambition att bli nettonoll inom vår egen verksamhet senast 2045, baslinje 2020 

Cirkulär och Återställande

Cirkulär och Återuppbyggande

Hos BioMar vidtar vi åtgärder inom våra ansvarsområden. Vi uppmuntrar och stimulerar återuppbyggandemetoder i vår leveranskedja och har satt upp mål för miniminivåer för cirkulära och återuppbyggande ingredienser.

BioMar anser att råvaror som härrör från biprodukter och avfallsströmmar är cirkulära. Vi strävar efter att separera foderleveranskedjorna från direkt konkurrens med livsmedel för mänsklig konsumtion.

Vi definierar återuppbyggande ingredienser som råvaror som avsevärt förändrar balansen mellan ekosystempåverkan och mänskliga produktionssystem. Målet är att stimulera nettopositiva miljöresultat jämfört med tidsbestämda relevanta riktmärken.

­


Milstolpar 2023

 • 29 % cirkulära och/eller återuppbyggande ingredienser  

 • Lämnat in manuskript till vetenskapliga tidskrifter för att förbättra den biologiska mångfalden i vår återuppbyggandemetod  

 • Ingått nytt partnerskap med den franska insektsmjölleverantören Agronutris, som bygger på mångårigt långsiktigt samarbete med insektsmjölproducenter med särskilt fokus på att ta tillvara lågvärdiga substrat (biprodukter)  

 • Rekordlågt FFDR på 0,67 som uppnåddes genom totalt sett lägre inblandning av marina ingredienser, högre andel trimmings och flera nya partnerskap som lanserades inom cirkulära marina biprodukter  

 • Ingick partnerskap med nyckelleverantörer för att främja återuppbyggnadsmetoder, inklusive regenerativt jordbruk  

 • Avancerad plattform närmare kommersialisering för flera företag inom cirkulär fermentering med låg miljöpåverkan.  

Ladda ner vår Circular & Restorative Milestones 2023 (EN)

Mål för 2030

 • 50 % cirkulära och regenerativa ingredienser i vårt foder 2030  

 • Vi strävar efter att separera foderleveranskedjorna från direkt konkurrens med livsmedel för mänsklig konsumtion  

 • Öka användningen av cirkulära ingredienser  

 • Öka användningen av återuppbyggande ingredienser  

 • Årlig rapportering av efterlevnad av hotspot-råvaror   

 • Ökad evidensbaserad transparens  

Möjliggöra för Människor

Engagera människor

Hos BioMar engagerar vi aktivt hela vår värdekedja därför att vi tror att vi kan skapa en långtgående inverkan på världen genom kapacitetsuppbyggnad, som är grunden för alla motståndskraftiga samhällen.

Vi tillhandahåller utbildningar och utvecklingsprogram för medarbetare, lantbrukare och samhällen. Vi engagerar oss aktivt i tredje parts förbättringsprogram inom jordbruk och fiske samt initiativ för leverantörsförbättringar. Genom dessa initiativ siktar vi mot att direkt engagera 100 000 människor per år 2030.

Vi främjar mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter genom initiativ som ansvarsfulla löne- och mångfaldsmål. Genom innovation skapar vi aquafoder som möjliggör för människor att göra mer hälsosamma och hållbara livsmedelsval. Vi fortsätter vårt åtagande att aktivt delta i den allmänna debatten om hållbar kosthållning.

­


Milstolpar 2023

 • Fler än 45 000 människor påverkades av kapacitetsuppbyggande initiativ.  

 • 97 % av arbetsstyrkan har en lön som ligger på eller över levnadslönenivån, en liten minskning från 98 % 2022.  

 • Bland våra medarbetare har vi ett nettopromotorvärde på 49, en ökning från 45 år 2022. Det placerar BioMar bland de översta 10 % inom tillverkningsindustrin.  

 • Det underrepresenterade könet inom ledningen ökade från 26 % till 27 %. Totalt sett finns det 21 % kvinnor i den totala arbetsstyrkan. 34 % av alla nyanställda chefer var kvinnor.  

 • West Africa Working Group lanserades genom Global Round Table för att förbättra ESG-påverkan av fiske.  

 • BioMar bidrog till en socialrevision av påverkan från mariningrediensindustrin i Senegal och Mauretanien.   

Ladda ner våra milstolpar för Enable People 2023 (EN)

Mål för 2030

 • 100 000 människor direkt och indirekt involverade i kapacitetsuppbyggnadsinitiativ årligen 2030  

 • Alla löner över levnadslönenivån  

 • 100 % jämlik progression genom karriärnivåerna  

 • 100 % lika lön 

Resultat (11)

  BioMar satsar på den mest ambitiösa vägen mot netto-noll

  BioMar är den första globala leverantören av vattenbruksfoder att anta 1,5 °C-vägen mot netto-noll enligt SBTi-initiativet för vetenskapligt baserade målsättningar.

  Läs mer om detta

  Biomars koldioxidmål godkända som de ”mest ambitiösa”

  Detta är den mest ambitiösa beteckningen som kan fås via Science Based Targets Initiative (SBTi).

  Läs mer om detta

  Omfattar ansvaret

  De råvaror som köps in av BioMar hämtas från jordens alla hörn och från mycket olika miljöer.

  Läs mer om detta

  Ansvarsfullt anskaffade råvaror

  BioMar har flera sätt att säkra ansvarsfullt anskaffade och säkra råvaror.

  Läs mer om detta

  Omsorg om livet i sjöar och hav

  Las poblaciones de peces marinos están en peligro. Debemos cuidar mejor nuestros océanos para preservar las poblaciones de peces marinos del mundo y crear un desarrollo sostenible.

  Läs mer om detta

  Fisk är en effektiv proteinkälla

  Vattenbruk är en av de minst resurskrävande metoderna för livsmedelsproduktion.

  Läs mer om detta

  Mindre miljöpåverkan

  Allt vi gör påverkar miljön, att flyga, värma upp våra bostäder och försörja våra familjer med mat.

  Läs mer om detta

  Biomars koldioxidmål godkända som de ”mest ambitiösa”

  Detta är den mest ambitiösa beteckningen som kan fås via Science Based Targets Initiative (SBTi).

  Läs mer om detta

  BioMar satsar på den mest ambitiösa vägen mot netto-noll

  BioMar är den första globala leverantören av vattenbruksfoder att anta 1,5 °C-vägen mot netto-noll enligt SBTi-initiativet för vetenskapligt baserade målsättningar.

  Läs mer om detta

  Ansvarsfullt anskaffade råvaror

  BioMar har flera sätt att säkra ansvarsfullt anskaffade och säkra råvaror.

  Läs mer om detta

  Omfattar ansvaret

  De råvaror som köps in av BioMar hämtas från jordens alla hörn och från mycket olika miljöer.

  Läs mer om detta