Biomars koldioxidmål godkända som de ”mest ambitiösa”

Vid lanseringen av BioMars hållbarhetsrapport 2022 den 19 april 2023 tillkännagav koncernen att Biomar blev första företag vars vattenbruksfoder i en oberoende validering av företagets ambitiösa mål för koldioxidminskning skulle klara klimatmålet på 1,5 °C. Detta är den mest ambitiösa beteckningen som kan fås via Science Based Targets Initiative (SBTi).

Eftersom cirka 80 % av koldioxidutsläppen från vattenbruk härrör från fodret, förväntar sig våra kunder att BioMar snabbt vidtar ambitiösa åtgärder för att reducera sina utsläpp”, förklarade Vidar Gundersen, Global Sustainability Director, BioMar Group.

Global uppvärmning och klimatförändringar är bland de mest akuta samhällsproblemen som mänskligheten står inför. Vi befinner oss i en övergångsperiod period vad gäller utsläpp från energi och fossila bränslen, och de närmaste 10–20 åren blir avgörande för om vi ska kunna vända den globala uppvärmningen.

Den senaste rapporten från IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) ger oss en ”sista varning” rörande klimatförändringen. IPCC tillkännagav att mänskliga aktiviteter redan hade orsakat ett varmare globalt klimat med 1,1 °C jämfört med förindustriella nivåer (IPCC, 2023). Om vi fortsätter som om ingenting har hänt, kommer uppvärmningen troligen nå 3 °C över de förindustriella nivåerna vid århundradets slut (Hausfather and Peters, 2020).

BioMars Hållbarhetsrapport 2022 beskriver de ambitiösa målen för minskningen som validerats av SBTi-initiativet. År 2022 låg den totala minskningen på 5,5 % från BioMars åtagande att minska utsläppen med en tredjedel till 2030. Tillsammans med leverantörer har BioMar lanserat förbättringsprogram för att minska påverkan på miljön och öka cirkulära och återuppbyggande åtgärder, eftersom det största avtrycket från vattenbruksfoder består av Scope 3-utsläpp som är relaterade till råmaterial.

”Tillämpad hållbarhet på vetenskaplig grund” är ett mantra hos BioMar, och datakvalitet är ett nyckelbegrepp. Vi har skickliga globala och lokala team som arbetar med spjutspetsverktyg och -metoder för optimala hållbarhetslösningar. Vi kommer alla att nå våra mål tidigare genom samarbete genom värdekedjan”, sade Vidar Gundersen.

År 2022 fyllde BioMar 60 år och firade denna milstolpe med att överallt i BioMar ta sig an projekt för miljön och för social gemenskap. De presenteras i BioMars Hållbarhetsrapport 2022 tillsammans med den nya företagsstrategin.

”Vi åtog oss den största strategiprocessen i BioMars historia. Ett resultat av vår nya strategi är att gå längre än till foder och förhoppningsvis bana väg för att BioMar ska bli en ännu bättre leverantör av lösningar. Vår nya strategi, ABOVE & BEYOND, ska vägleda vårt agerande och våra initiativ till 2028. Det är en ambitiös strategi med spännande möjligheter, och hållbarhet är inte längre bara en del av strategin – det är strategin”, avslutade Carlos Diaz, vd för BioMar Group.