Arter

Vårt fodersortiment är specialiserat på att leverera exakt näring vid varje given livscykel för fisk för att säkerställa optimal hälsa och tillväxt. Vi är ständigt innovativa för att ta fram de senaste och bästa vetenskapliga lösningarna för att stödja våra jordbrukare att uppnå de bästa möjliga produktionsresultaten för tillväxthastighet, foderkonvertering och djurhälsa och välbefinnande.

Your species is not here?

Visit our Global site to find all the species we service

Find out more