Innovativt Foder

BioMar främjar en öppen innovationsstrategi internt och med begåvade forskare och institutioner. Detta banar väg för banbrytande innovationer för nya foderingredienser och foderlösningar.

BioMar innovationsprocess

Hållbara lösningar kräver innovation. Vi har tagit om vår strategi och återimat nya vägar för att bättre tillgodose framtida behov. Vi har anpassat vårt interna arbetsflöde för att påskynda innovation mellan avdelningar, funktioner och geografier för att tillhandahålla innovativt foder och tjänster som tillgodoser marknadens behov.

Vår innovationsprocess gör det möjligt för oss att flytta med smidighet för att identifiera potentiella leverantörer och nya ingredienser och snabbt kommersialisera nya produkter och lösningar.

Skicka in din produkt till vår innovationspipeline

Vill du att BioMar ska använda ditt råmaterial i våra foder? Håller du på att lansera en ny foderingrediens på marknaden? Skicka in den för granskning i vår innovationspipeline.

Innovation runt om i världen

Global Research & Development

Resultat (8)

  Smart återvinningsförädling - minskat näringsavfall förbättrar koldioxidavtrycket

  Innovation inom cirkulära marina leveranskedjor minskar BioMar’s koldioxidavtryck.

  Läs mer om detta

  Lågt fosforutsläpp, ett grönt initiativ

  Resultat av det GUDP-stödda Hav-Tek-projektet indikerar att BioMars högteknologiska fosforreducerade foder utvecklat under foderkonceptet Blue Impact

  Läs mer om detta

  Danmark är ledande inom innovation för hållbart vattenbruk och fiske.

  Den globala livsmedelsförsörjningen står inför stora utmaningar: ojämn livsmedelsdistribution, övernäring, undernäring och klimatförändringarnas globala effekter.

  Läs mer om detta

  Främjar övergången till miljövänlig kassodling

  Ett nytt danskt projekt fokuserar på att stärka miljövänliga tekniska lösningar för förbättrad fiskodling i nedsänkta kassar. BioMar ingår som partner i projektet.

  Läs mer om detta

  Lågt fosforutsläpp, ett grönt initiativ

  Resultat av det GUDP-stödda Hav-Tek-projektet indikerar att BioMars högteknologiska fosforreducerade foder utvecklat under foderkonceptet Blue Impact

  Läs mer om detta

  Danmark är ledande inom innovation för hållbart vattenbruk och fiske.

  Den globala livsmedelsförsörjningen står inför stora utmaningar: ojämn livsmedelsdistribution, övernäring, undernäring och klimatförändringarnas globala effekter.

  Läs mer om detta

  Främjar övergången till miljövänlig kassodling

  Ett nytt danskt projekt fokuserar på att stärka miljövänliga tekniska lösningar för förbättrad fiskodling i nedsänkta kassar. BioMar ingår som partner i projektet.

  Läs mer om detta