Yngelfoder

Vårt utbud av kläckerier inkluderar premium- och standardprogram för larv-/efteravvänjnings- och förskolestadier för att passa kläckeriuppfödares mål och protokoll. Sortimentet kompletteras med våra högkvalitativa foder för avelsfiskar både under underhålls- och mognadsperioder samt en berikningsdiet för rotiferer och Artemia.