LARVIVAProStart

Arter

Varümarke

Stadie

Kategori

StartfoderLarver

Produktfunktioner

Kombinerad fodring och/eller första utfodring av yngeldiet. Yngelfoder med hög protein med en optimerad aminosyrprofil och mikronäringsämnen för att främja yngels kvalitet och prestanda.

  • Producerad med hjälp av en mikroinkapslingsteknik med låg temperatur för maximal retention av naturliga ingredienser, vilket ökar smältbarhet och smaklighet.

  • Speciellt designad för en enkel spridning och nästan neutral flytkraft i vattenkolonnen vilket möjliggör ett homogent utfodringsbeteende hos ynglens tankpopulation.

  • Innehåller Bactocell®, det enda probiotikum som är godkänt av Europeiska kommissionen för dess förmåga att potentiellt minska deformiteter mellan fiskarter.

­

Klicka här för att begära lösenord och länk för att komma åt datablad.
Om du har lösenordet kan datablad nås genom att klicka här.

Foderlösningar

Drivkraft för tillväxt och prestanda

Läs mer