ORBIT

Skapa balans och harmoni i RAS

Specialfoder för recirkulerande vattenbrukssystem (RAS)

ORBIT är ett specialiserat sortiment av vattenfoder, noggrant utformat för att passa avancerad vattenbruksteknik som recirkulerande vattenbrukssystem (RAS). Det är det perfekta valet när du befinner dig i en intensiv odlingsmiljö eller vill förbättra avfallsreduktion och fekaliestabilitet.

Med ORBIT kan du räkna med att maximera inte bara dina fiskars prestanda utan också effektiviteten i ditt RAS-system och dina biofilter.

Fördelar
 • Lägre FCR

 • Minskade kväve- och fosforutsläpp

 • Ger optimal tarmhälsa

 • Överlägsen vattenkvalitet

 • Minskad belastning på biofilter

   Öka biofiltrets kapacitet

   Ett recirkulerande vattenbrukssystem kräver balans och harmoni för att säkerställa optimal odlingsprestanda och öka biofiltrets kapacitet.

   Solid prestanda

   Mycket lättsmälta näringsämnen ger optimal tillväxt och ett lågt foderomvandlingsförhållande tack vare välbalanserad näring för ökat utnyttjande av näringsämnen från speciellt utvalda råvaror.

   Förbättrad vattenkvalitet

   Fokus på fodrets fysiska kvalitet genom forskning och tillämpad teknik. Balanserat förhållande mellan lättsmält protein och energi samt optimalt utnyttjande av näringsämnen för tillväxt och hälsa. Förbättrad proteinretention genom användning av lättsmälta proteinkällor.

   Stabil och lättuppsamlad träck

   Noggrant urval av råvaror och deras kombination för att säkerställa adekvat fekal konsistens. Mer kompakta och täta träckpartiklar.

   Robust fisk

   Funktionella ingredienser som ger fisken extra stöd under hantering och andra utmaningar vid odling.

   Fördelar
   • Mer foder omvandlas till fiskbiomassa

   • Minskad belastning av avfall och näringsämnen på biofiltret

   • Enkel och effektiv borttagning av fekalier och slam

   • Produktion av robust och högpresterande fisk

   FAQ