Fisk är en effektiv proteinkälla

Vattenbruk är en av de minst resurskrävande metoderna för livsmedelsproduktion. Fisk behöver inte bränna kalorier för att kämpa mot gravitationen och eftersom de är kallblodiga behöver de inte bränna kalorier för att anpassa sin kroppstemperatur. Detta gör fisken till ett mycket energieffektivt djurslag.

­


Fisk har hög avkastning med avseende på ätbart kött

Alla livsmedelsbranscher är inte likvärdiga när det gäller producerad mängd ätbart kött. Med en fodergiva på 100 kg, kan man få ut 56 kg fiskkött på middagsbordet, medan det blir 22 kg kyckling, 11 kg fläskkött och 4 kg nötkött.

Foderkonverteringen för produktionsdjur

Foderkonverteringen (FCR) är lågt inom vattenbruket. FCR beräknas genom att mängden givet foder divideras med den kroppsvikt man uppnår med en produktionsprocess. Ju lägre FCR, desto mer effektiv är processen. Exempelvis är FCR för nötdjursproduktion mellan 6 och 10, för svinproduktion mellan 2,7 och 5, för kyckling 1,7 och 2 och för fisk (stor lax) mellan 1,2 och 1,5.

Läs mer om FCR: