BioMar avbryter alla kommersiella aktiviteter med och i Ryssland

Efter invasionen i Ukraina stänger BioMar Group ner all handel med Ryssland. Beslutet gäller försäljning av färdiga produkter samt anskaffning av råvaror.

BioMar har tills vidare beslutat att upphöra med handel med Ryssland. Beslutet gäller för alla BioMars enheter i hela världen. Att ersätta råvaror och att gå miste om försäljning får betydande konsekvenser, så förbudet innebär ett omfattande steg för företaget.

”Beslutet har inte varit lätt att fatta, men eftersom vi är ett företag som drivs av våra syften och värderingar, måste vi visa var vi står. Vi anser att det är vårt ansvar att påverka miljön och mänskliga rättigheter positivt runt om i världen. Därför vill vi inte samarbeta med Ryssland så länge de kränker Ukrainas suveränitet och orsakar en humanitär kris”, förklarar Carlos Diaz, vd för BioMar Group.

Handelsförbudet har godkänts av styrelsen, och företaget inleder nedstängningen från och med idag samt utvärderar åtaganden och varor som befinner sig i transit i leveranskedjan fall för fall.

”Tyvärr får vårt beslut stor påverkan på våra kunder i Ryssland, och det kan påverka kostnaderna för våra ingredienser framöver, men vi måste sätta en gräns. Vi håller inte det ryska folket ansvarigt, och vi ska göra vad vi kan för att hitta lösningar för våra kunder och anställda. Trots konsekvenserna anser vi att vi nu gör det rätta”, avslutar Carlos Diaz.

Alla BioMars anställda i Ryssland och Ukraina behåller sina anställningar och stöds av BioMar, trots att de affärsmässiga aktiviteterna avbrutits.