Blue IMPACT utökas för att täcka fler användningsområden i fiskodlingen

BioMars foderkoncept Blue IMPACT vattenbruksfoder erbjuds nu även i mindre pelletsstorlekar. Det större sortimentet, som tidigare endast fanns för odling i kassar, innebär att fler regnbågsodlare kan dra nytta av foderkonceptet med särskilt fokus på att minimera vattenbrukens miljöpåverkan.

"Generellt sett är dagens vattenbruk ett mycket hållbart sätt att producera animaliskt protein för mänsklig konsumtion. Dagens vattenbruksfoder är mycket mer hållbara än dem som användes för några decennier sedan. Vi på BioMar är stolta över att kunna erbjuda våra kunder hållbara marknadsledande foderlösningar för alla våra foder. Med Blue IMPACT™-konceptet höjer vi ribban och tar hållbart fiskfoder ett steg längre,” förklarar Christina Frisk. Product Manager for Fresh Water Species, EMEA Division på BioMar

BioMars foderkoncept Blue IMPACT™ har utvecklats för att minimera vattenbrukens påverkan på planeten. Blue IMPACT™ vattenbruksfoder, som lanserades 2020, var det första fodersortimentet som utvecklades enligt konceptet och hade ett särskilt fokus på att minimera fiskodlingarnas miljöpåverkan genom att minska fosforutsläppen i Östersjöregionen.

De första fodren, tillgängliga i pelletsstorlekar på 6 och 8 mm, var avsedda för stor regnbågsproduktion i kassar. Med utökningen finns nu Blue IMPACT™ vattenbruksfoder också i pellets på 3 och 4,5 mm, vilket innebär att odlare kan börja utfodra vid ännu mindre fiskstorlek och få en längre period med minskat fosforutsläpp under produktionscykeln.

Minskningen av fosforutsläpp är möjlig tack vare den höga smältbarheten av fosfor och noggrant utvalda ingredienser i fodret. Denna optimering gör att odlare också kan öka fiskproduktionen med bibehållet fosforutsläpp. – Med Blue IMPACT™ Aqua-foder hjälper vi därför inte bara våra kunder att förbättra odlingsaktiviteternas hållbarhet utan erbjuder också en livskraftig affärslösning genom en potentiell produktionsökning med bibehållet fosforutsläpp, avslutar Christina Frisk.

Blue IMPACT™ vattenbruksfoder har utvecklats i nära samarbete med fiskodlare, som delar BioMars engagemang för en hållbar vattenbruksutveckling, och har inneburit ett genombrott för hållbara vattenbruk.