BIOMAR: FAKTA OCH SIFFROR

Vi har expanderat under mer än femtio år för att kunna ge vattenbruket en hållbar och effektiv framtid

BIOMARS GLOBALA NÄRVARO

F&F: Global Presence (item)

BioMar är en av de ledande leverantörerna av högpresterande foder till vattenbruk i hela världen. BioMar har, förutom sina produktionsanläggningar, egna anläggningar för forskning och utveckling. Operativt är BioMar organiserat kring dessa tre divisioner: Lax, EMEA och tillväxtmarknader och täcker många olika platser över hela världen. 

Läs mer

hälsosamma måltider

innovationsinsatser

NYCKELSIFFROR

ÄGARE

F&F: Ownership (item)

BioMar är helägt av den danska industrikoncernen Schouw & Co. Schouw & Co, som grundades 1878, är noterat på börsen i Köpenhamn med ett börsvärde på 1,2 miljarder euro (31 december 2015).

Schouw & Co gör långsiktiga investeringar i ledande företag där de går in som aktiva och utvecklande ägare. Deras dotterbolagsporföljer är alla organiserade som fokuserade undergrupper till de egna dotterbolagen och sysselsätter över 4500 anställda i hela världen.

BioMar är Schouw & Co:s största investering och representerar mer än hälften av koncernens omsättning.

Schouw & Co website

Schouw & Co., Århus, Danmark