BIOMARS GLOBALA NÄRVARO

Vi finns förmodligen i ditt grannskap

BioMar locations

BioMar är en av de ledande leverantörerna av högpresterande foder till vattenbruk i hela världen. BioMar har, förutom sina produktionsanläggningar, även egna anläggningar för forskning och utveckling. Operativt är BioMar organiserat kring dessa tre divisioner: Lax, EMEA och tillväxtmarknader som täcker många olika platser med produktionsanläggningar över hela världen. Här nedan kan du läsa mer om våra anläggningar runt om i världen.

Laxdivisionen

Chile

I Chile driver BioMar tre fabriker. Två av fabrikerna ligger i Pargua, nära Puerto Montt, och levererar högpresterande foder för bland annat regnbåge, coho och atlantlax. BioMars fabrik i Castro på ön Chiloé producerar främst yngelfoder och specialprodukter med mervärde för atlantlax, coho och regnbåge. 

Besök BioMar Chile

Norge

BioMar har två fabriker i Norge, i Karmøy och Myre. Karmøy-fabriken levererar ett antal olika produktsortiment för lax och regnbåge och för andra arter som används i vattenbruket, t.ex. rensarfisk. Fabriken i Myre på Lofoten öppnade 1987 och var den första BioMar-fabriken i Norge.

Besök BioMar Norway

Storbritannien

BioMars fabrik i Grangemouth i centrala Skottland betjänar främst laxodlare i Storbritannien och Irland. Den är också känd för ett antal högkvalitativa specialprodukter med mervärde för både kunder och konsumenter, till exempel certifierat foder för ekologisk laxodling.

Besök BioMar United Kingdom

EMEA-divisionen

EMEA-divisionen omfattar den mångskiftande portföljen för kunder i Europa, Mellanöstern och Afrika. BioMar driver fem moderna foderfabriker som ligger strategiskt placerade i Danmark, Spanien, Frankrike och Grekland, samt i Turkiet som joint-ventureföretaget BioMar-Sagun.

Danmark

Fabriken i Brande i Danmark etablerades 1962 och lade grunden till vad som har blivit BioMar Group. Den danska fabriken levererar till länderna runt Östersjön, i östra Europa och i de norra delarna av Centraleuropa liksom till regnbågeodlare i Storbritannien, Irland och Italien. De huvudsakliga produktgrupperna är foder för regnbåge, stör, ål, gädda, abborre och arktisk röding, men fabriken tillhandahåller foder för mer än 30 arter.

Besök BioMar Denmark

Spanien

Fabriken i Spanien ligger i Duenãs i närheten av Valladolid i de centrala delarna av Spanien. Den betjänar främst den Iberiska halvön och producerar foder för bland annat arter som regnbåge, havsabborre, havsruda, korpfisk och piggvar.

Besök BioMar Spain

Frankrike

I Frankrike driver BioMar en fabrik i Nersac i norra Bordeaux, som främst betjänar odlare i Frankrike, Italien och Kroatien. Säljteamet i Nersac administrerar dessutom exporter till flertalet utomeuropeiska marknader i Asien och Afrika. Produkterna som produceras inbegriper foder för bland annat arter som regnbåge, havsabborre, havsruda, stör, piggvar, sjötunga, havskatt, tilapia och andra tropiska fiskarter.

Besök BioMar France

Grekland

I hjärtat av Grekland, i hamnstaden Volos mellan Aten och Tessaloniki, ligger den grekiska fabriken som betjänar det snabbt växande vattenbruket i den östra delen av Medelhavet, Balkan och Mellanöstern. Produktionen består huvudsakligen av foder för havsabborre och havsruda samt andra arter i Medelhavet. Volos-fabriken producerar också foder för sötvattenarter som regnbåge och stör.

Besök BioMar Greece

Turkiet

BioMar är verksamt i Turkiet via joint-ventureföretaget BioMar-Sagun i ett 50/50-partnerskap med en av Turkiets ledande vattenbruksföretag, Sagun Group. Sedan sommaren 2016 levererar BioMar-Sagun BioMars högpresterande fiskfoder och teknisk support till fiskodlare från sin supermoderna fabrik i Söke, och ska snart börja leverera BioMars fiskfoder, som är av världsklass, till de kringliggande länderna.

Besök BioMar Turkey

Divisionen för tillväxtmarknader

Divisionen för tillväxtmarknader vill fokusera på att bygga upp nya marknader och betjäna nya arter. Tills vidare fokuserar divisionen för tillväxtmarknader på Nord-, Central- och Sydamerika, Kina och andra asiatiska marknader

Costa Rica

Fabriken i Costa Rica, som ligger i Cañas i Guanacaste-provinsen, öppnade 2012 och är den modernaste fabriken för vattenbruksfoder i Centralamerika. Den betjänar kunder i Costa Rica och kringliggande länder med foder av premiumkvalitet för tilapia, räka, cobia, röd snapper och andra varmvattenarter samt för regnbåge.

Besök BioMar Costa Rica

Kina

Enligt det nyligen ingångna joint-ventureavtalet med Tongwei, en av världens största fiskfoderföretag med stark närvaro i Kina, ska fabriken öppna i augusti 2017 och ha en produktionskapacitet på 100 000 ton. Platsen för fabriken är noga utvald och ligger i Wuxi-området på Kinas östkust, nära Shanghai. Detta joint-venture ska fokusera på foder till den växande kinesiska produktionen av värdefulla fiskarter som havsabborre, havsruda, cobia, piggvar, abborre, grouper (en typ av abborre), regnbåge, stör, tilapia, ål och räka.

Ecuador

BioMar startade sin verksamhet i Ecuador 2017 efter förvärvet av Alimentsa, en framstående producent av räkfoder och ledande i Ecuador.

Sedan starten 1987 har företaget fokuserat på kvalitet samt på att i hög grad samverka med och stödja sina kunder. Fabriken ligger i Durán, nära Guayaquil och levererar räkfoder i Ecuador och Centralamerika.

Besök BioMAr Ecuador